logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Beata Kluczberg, El-Piast Sp. z o.o.
mgr inż. Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Analizując polski rynek energetyczny, nie sposób odnieść się do standardów UE. Czy jest to dobra droga, nie wiemy, jednak warto skonfrontować stan, jaki jest w naszym kraju i w krajach o wyższym standardzie energetycznym i ekologicznym. Gruntowne analizy i wynikające z nich wnioski powinny nas zachęcić do odpowiednich decyzji. 

Literatura
[1] Romańska-Zapała A. Zintegrowane systemy sterowania procesami w obiektach budowlanych. Materiały Budowlane. 2014; 5; 115 – 116.
[2] 2018/844, 2018, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.
[3] 23/2022, 2022, Załącznik do uchwały Rady Ministrów Długoterminowa strategia renowacji budynków. Wspieranie renowacji krajowego zasobu budowlanego.
[4] 2019/786, 2019, Zalecenie Komisji (UE) w sprawie renowacji budynków (notyfikowana - jako dokument nr C (2019) 3352).
[5] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
[8] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Materiały Budowlane 1/2024, strona 61-64 (spis treści >>)