logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W grudniu 2023 r. zostało zawarte porozumienie dotyczące tekstu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) [1]. Harmonogram prac przewiduje zakończenie procedur związanych z przyjęciem dyrektywy przez Radę oraz Parlament Europejski na początku 2024 r. Spowoduje to konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian do krajowych systemów prawnych dotyczących opracowania charakterystyki energetycznej budynku. Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, w których w pewnych przypadkach możliwe jest wyznaczanie charakterystyki energetycznej budynków na podstawie faktycznie zużytej ilości energii (tzw. metoda zużyciowa).Warto zatem przeanalizować, jak zmieniało się podejście do tej metody w kolejnych wersjach dyrektywy EPBD, ocenić dotychczasową jej implementację w Polsce oraz wskazać rekomendację do działań wynikających z przyjęcia nowej wersji dyrektywy. 

Literatura
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Bruksela (wersja przekształcona).Wniosek z 15.12.2021 r.
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
[3] Implementing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) – Featuring Country Reports 2010, Eduardo Maldonado [red.]. (ISBN: 978-92-9202-090-3) http://www.epbd- -ca.org, European Commission, Brussels (2011).
[4] Jensen OM, Hansen MT, Thomson KE, Wittchen, KB. Development of a 2nd generation energy certificate scheme–Danish experience, Denmark Danish Building Research Institute (SBi). 2007.
[5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona).
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240).
[7] Sas-Micuń A, Sowa J. Implementation of the EPBD in Poland. Status in December 2008. W: Implementation of the Energy Performance of Buildings Directive. Country reports 2008; str. 160 – 168 (ISBN: 978-29-30-47129-7) http://www.epbd-ca.org, European Commission, Brussels.
[8] Sowa J. Implementation the EPBD in Poland. Status in November 2010. W: Implementing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) – Featuring Country Reports 2010, EduardoMaldonado [red.]. str. 265 – 274 (ISBN: 978- 92-9202-090-3) http://www.epbd-ca.org, EuropeanCommission, Brussels. 2011.
[9] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2013 poz. 45).
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- -użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DZ. U. z 2014 poz. 45).
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015, poz. 376).
[12] Kurtz-Orecka K. Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik. Część 3,Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków – analiza przypadku. Rynek Instalacyjny. 2015.5. 19 – 22.
[13] DeWilde P. The gap between predicted and measure denergy performance of buildings:Aframework for investigation. Automation in construction. 2014. 41: 40 – 49. (https://doi. org/10.1016/j. autcon. 2014.02.009).
[14] Gatt D, Yousif C, Cellura M, Camilleri L, Guarino F.Assessment of building energymodelling studies to meet the requirements of the new Energy Performance of Buildings Directive. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020; 127: 109886. (https://doi.org/10.1016/j. rser.2020.109886).
[15] Félix JLM, Dominguez SA, Rodríguez LR, Lissen JMS, Ramos JS, de La Flor FJS. ME3A: Software tool for the identification of energy saving measures in existing buildings: Automated identification of saving measures for buildings using measured energy consumptions. In 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC). 2016. (pp. 1-6). IEEE. (https://doi. org/10.1109/EEEIC. 2016.7555821).
[16] Koltsios S, Tsolakis AC, Fokaides P, KatsifarakiA, Cebrat G, JurelionisA, Tzovaras D. D 2 EPC: Next Generation Digital and Dynamic Energy Performance Certificates. In 2021 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech). 2021, September. (pp. 01-06). IEEE. (https://doi.org/10.23919/Spli- Tech52315.2021.9566436).
[17] Seduikyte L, Morsink-Georgali PZ, Panteli C, Chatzipanagiotidou P, StavrosK, IoannidisD, Fokaides P. Next-Generation Energy Performance Certificates,What novel implementation do we need? 2022, May. In CLIMA 2022 conference. (https://doi.org/10.34641/clima.2022.348).

Materiały Budowlane 1/2024, strona 53-56 (spis treści >>)