logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Open Access (Article in English PDF file)

Evaluation of the connection between sandwich panels and cold-formed beams using acrylic tapes

mgr inż. Katarzyna Ciesielczyk, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0001-7233-1659
dr hab. inż. Robert Studziński, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0002-0906-8701

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2024.01.08
Doniesienie naukowe

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań belek zimnogiętych połączonych z płytami warstwowymi za pomocą taśm akrylowych. Ocenie poddane zostały dwa warianty połączenia – ciągłe i odcinkowe. Badania ukierunkowane zostały na określenie zachowania się połączenia i wyznaczenia jego nośności w warunkach laboratoryjnych. Opisano mechanizmy zniszczenia układu belka – taśma – płyta oraz zarejestrowano ścieżki równowagi wybranych punktów kontrolnych określonych na belce i płycie.
Słowa kluczowe: płyty warstwowe; belki zimnogięte; taśmy akrylowe; połączenie klejone; badania doświadczalne.

Abstract. The article presents the results on cold-formed beams connected to sandwich panels using acrylic tapes. Two variants of connection were evaluated – continuous and sectional. Research was aimed at determining the behavior of such a connection and determining its load bearing capacity in laboratory conditions. The failuremechanisms of the beam-tapepanel system are described and the equilibrium paths of selected control points defined on the beam and the sandwich panel are recorded.
Keywords: sandwich panels; cold-formed beams; acrylic tapes, glued connection; laboratory tests.

Literatura
[1] Czarnecki L, Deja J, Furtak K, Halicka A, Kapliński O, Kaszyńska M, Kruk M, Kuczyński K, Szczechowiak E, Śliwiński J. Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa. Materiały Budowlane. 2017; DOI 10.15199/33.2017.07.09.
[2]Wałach D. Wpływ składu mieszanek betonowych nowej generacji na ich ślad węglowy. Materiały Budowlane. 2023; DOI 10.15199/33.2023.06.07.
[3] Czarnecki L. Zrównoważone wyroby budowlane – piękna idea, konieczność cywilizacyjna czy też imperatyw termodynamiczny. Materiały Budowlane. 2022; DOI 10.15199/33.2022.01.09.
[4] Dürr M. Die Stabilisierung biegedrillknick- -gefährdeter Träger durch Sandwichelemente und Trapezbleche. PhD dissertation 2008, Karlsruhe.
[5] Kaepplein S,Misiek T, Ummenhofer T.Aussteifung und Stabilisierung von Bauteilen und Tragwerken durch Sandwich elemente (Bracing and stabilisation by sandwich panels). Der Stahlbau. 2010; DOI: 10.1002/stab. 201001324.
[6] Georgescu M, Ungureanu V. Stabilisation of continuous Z-purlins by sandwich panels: Full scale experimental approach. Thin-Walled Structures. 2014; DOI 10.1016/j. tws. 2013.09.017.
[7] European Recommendations on the Stabilization of Steel Structures by Sandwich Panels. ECCS: European Convention for Constructional Steelwork, 2014, Nº135, 1st Edition.
[8] Ciesielczyk K, Studziński R. Experimental investigation of sandwich panels supported by thin-walled beams under various load arrangements and number of connectors. Archives of Civil Engineering. 2022; DOI 10.24425/ace. 2022.143045.
[9] PN-EN 14509:2013-12 Samonośne izolacyjno- -konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową –Wyroby fabryczne – Specyfikacje.
[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Lekka obudowa z płyt warstwowych 434/2008, Warszawa, ITB.
[11] Ciesielczyk K, Studziński R. Influence of type and orientation of thin-walled beams on the interaction effectivenesswith sandwich panels. In: Modern Trends in Research on Steel, Aluminiumand Composite Structures: Proceedings of the XIV International Conferenceon Metal Structures (ICMS2021), Poznan, Poland, 2021. pp. 208 – 214; DOI 10.1201/9781003132134-24.
[12] https://technicaldatasheets.3m.com/en_US? pif=000083, access 29.10.2023

Przyjęto do druku: 02.01.2024 r.

Materiały Budowlane 1/2024, strona 39-42 (spis treści >>)