logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Open Access (Article in English PDF file)

Comparative evaluation of model checking and clash detection software and its potential in Building Information Modeling

dr hab. inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, prof. uczelni, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0003-4125-2012
dr inż. arch.  Michał Jarzyna, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0001-8599-5665

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

DOI: 10.15199/33.2024.01.06
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono oryginalne wyniki badań empirycznych ukierunkowanych na zastosowanie modelowania informacji o budynku (ang. Building Information Modeling, BIM) w sektorze architektury oraz inżynierii i budownictwa (ang. Architecture, Engineering and Construction, AEC), a przede wszystkim na wykrywanie kolizji w modelu BIM. Badania te są częścią projektu finansowanego przez Unię Europejską. W pracy przedstawiono metodę badań, fazę eksperymentalną oraz wyniki. Testy przeprowadzono w pięciu programach do wykrywania kolizji. Porównanie wyników pod względem jakości informacji zwrotnej i ocena jej przydatności wnoszą nową wiedzę, która przyczynia się do zrównoważonego rozwoju budownictwa dzięki stosowaniu BIM.
Słowa kluczowe: wykrywanie kolizji; BIM; modelowanie informacji o budynku; analizy modelu BIM; ekosystem budowlany.

Abstract. The article presents the original results of empirical research focused on application of Building Information Modeling (BIM) in the Architecture, Engineering and Construction (AEC) practices, specifically on detection of clashes in a BIM model. This research is part of the project founded by the European Union. The study presents methodology, experimental phase and findings. The tests were conducted in five clash detection programs.Acomparison of the results in terms of the quality of the feedback, and an assessment of its usefulness contributes with new knowledge that enhances sustainability aspects of BIM.
Keywords: Clash Detection; BIM; Building Information Modeling; BIM Model Analysis; Construction Ecosystem .

Literatura
[1] Zima K, Ciepłucha W, Majta M. Technologia BIM w projektowaniu architektonicznym. Materiały Budowlane. 2022;DOI: 10.15199/33.2022.10.10.
[2] Sacks R, Eastman CM, Lee G, Teicholz P. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors and Facility Managers, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: JohnWiley and Sons, 2018.
[3] Sacks R, Brilakis I, Pikas E, Xie HS, Girolami M. Construction with digital twin information systems. Data-Centric Engineering. 2020, DOI: 10.1017/dce.2020.16.
[4] Michalak H, Torberntsson A. Koncepcje ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne w projektowaniu i realizacji budynków. Materiały Budowlane. 2023, DOI: 10.15199/33.2023.04.05.
[5] Filipczyk JM, et al. Innowacyjność wykorzystania technologii BIM whydrotechnice.Materiały Budowlane. 2022,DOI: 10.15199/33.2022.10.11.
[6] Hartmann T. Detecting Design Conflicts Using Building Information Models: A Comparative Lab Experiment in Proceedings of the CIB W78 2010: 27th International Conference, Cairo, Egypt, 2010.
[7] Gijezen S, Hartmann T, Buursema N. Organizing 3D Building InformationModels with the help of work breakdown structures to improve the clash detection process. University of Twente, Twente, Netherlands, 2010,Accessed: Aug. 6, 2023. [Online].Available: http://www.utwente.nl/ctw/visico/publications/ wp/wp8_gijezen.pdf.
[8] HuY, Castro-Lacouture D,AsceAM. Clash Relevance Prediction Based on Machine Learning. Journal of Computing in Civil Engineering. 2018, DOI: 10.1061/(ASCE) CP. 1943-5487.0000810.
[9] Hjelseth E.Classification ofBIM-BasedModelCheckingConcepts. Journal of Information Technology in Construction (ITcon), vol. 21, special issue: CIB W78 2015 Special track on Compliance Checking, 2016, pp. 354 – 369.
[10] Leite F, Akinci B, Garrett Jr.J. Identification of Data Items Needed for Automatic Clash Detection in MEP Design Coordination in Construction Research Congress 2009, Reston, VA, USA, 2009, pp. 416 – 425.
[11] Akponeware AO, Adamu ZA. Clash detection or clash avoidance? An investigation into coordination problems in 3D BIM. Buildings. 2017, DOI: 10.3390/buildings7030075.
[12] United BIM, „BIM Level of Development”, https://www.united-bim. com/bim-level-of-development-lod-100-200-300-350-400-500/, (accessed: Jul. 7, 2023).
[13] Savitri DM, Juliastuti, Pramudya A.A. Clash detection analysis with BIM-based software on midrise building construction project in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 426, Institute of Physics Publishing. 2020, available at: https://doi.org/10.1088/1755- 1315/426/1/012002.
[14] Solibri, https://www.solibri.com/ (accessed: Aug. 2, 2023).
[15] BIMvision, https://bimvision.eu/pl/ (accessed: Aug. 2, 2023).
[16] Trimble Connect, https://www.connect.trimble.com/ (accessed:Aug. 2, 2023).
[17] Open BIM Model Checker – CYPE, https://info.cype.com/en/ software/open-bim-model-checker/ (accessed: Aug. 2, 2023).
[18] BIM Clash Detection Software: ACCA, https://www.accasoftware. com/en/bim-clash-detection-software (accessed: Aug. 2, 2023).
[19] http://openifcmodel.cs.auckland.ac.nz/Model/Details/304 (accessed: Apr. 4, 2022).
[20] Wangara J. Quality Management in BIM. Quality Validation, B. S. Thesis, Civil Eng., Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki, Finland, 2018.
[21] Apollo M, Grzyl B. Aktualny stan wdrożenia BIM w polskich firmach budowlanych. Materiały Budowlane. 2023, DOI: 10.15199/33.2023.02.07.
[22] Kępczyńska-Walczak A. Building Information Modelling for 2020+ Realm: Contemporary practice and future perspectives in Computing for a better tomorrow – Proceedings of the 36th eCAADe Conference, vol.1, A. Kępczyńska-Walczak and S. Białkowski, Eds., Łódź, 2018, pp. 271–280.

Przyjęto do druku: 10.11.2023 r.

Materiały Budowlane 1/2024, strona 28-33 (spis treści >>)