logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Open Access (Article in English PDF file)

The application of flexural test results in the design of FRC ground slabs

mgr inż. Julia Blazy, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9525-8650
prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9825-6343

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2024.01.02
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Artykuł przedstawia wyniki badań trzech fibrobetonów z dodatkiem włókien polimerowych. Wpływ rodzaju i ilości włókien był widoczny po zarysowaniu się belek. Na podstawie obliczonych wytrzymałości równoważnych, resztkowych, energii pękania oraz ilorazów odporności na pękanie stwierdzono, że fibrobeton z największą ilością makrowłókien osiągał najlepsze wyniki. Porównano trzecią i czwartą edycję Raportu Technicznego 34 oraz uznano, iż dodatek włókien umożliwia zwiększenie nośności płyty na gruncie obciążonej w środku oraz na krawędzi.
Słowa kluczowe: fibrobeton; włókna polimerowe; test czteropunktowego zginania; posadzka na gruncie.

Abstract. The article presents the results of testing three polymer fiber reinforced concretes (FRC). The influence of fiber type and dosage became evident after cracking of beams. Based on the calculated equivalent and residual flexural tensile strengths, fracture energy, and toughness index, it was stated that FRC with the highest amount of macrofibers achieved the best results. The third and fourth editions of Technical Report 34 were compared and it was claimed that the fiber addition enables an increase in the load – carrying capacity of the ground slabs loaded at the centre and on the edge.
Keywords: fiber reinforced concrete; polymer fibers; four – point bending test; ground slab.

Literatura
[1] A. Mohajerani i in. Amazing types, properties, and applications of fibres in construction materials. Materials. 2019; t. 12, nr 16, s. 2513. DOI: 10.3390/ma12162513.
[2] The Concrete Society,Technical Report 34.Concrete industrial ground floors. A guide to design and construction, 3. wyd. The Concrete Society, 2003.
[3] The Concrete Society,Technical Report 34.Concrete industrial ground floors. A guide to design and construction, 4. wyd. The Concrete Society, 2016.
[4]Drobiec Ł, Blazy J. Właściwości fibrobetonu określane w badaniach normowych – test wytrzymałości na ściskanie oraz test trzypunktowego zginania. Materiały Budowlane. 2023.DOI:10.15199/33.2023.09.02.
[5] Blazy J, Drobiec Ł, Wolka P. Projektowanie fibrobetonowych posadzek przemysłowych według trzeciej i czwartej edycji Technical Report 34, w Monografie technologii betonu: XII Konferencja Dni Betonu, Wisła, 9 – 11 października 2023, ss. 1091–1104.
[6] EN 12390-5:2009. Testing hardened concrete – Part 5: Flexural strength of test specimens.
[7] JSCE-SF4. Methods of tests for flexural strength and flexural toughness of fiber reinforced concrete. 1984.
[8] Glinicki M.A. Badania właściwości fibrobetonu z makrowłóknami syntetycznymi, przeznaczonego na podłogi przemysłowe.CementWapno Beton. 2008; t. 13/75, nr 4: 184 – 195,.
[9] EN14651+A1:2007.Testmethod formetallic fibre concrete –Measuring the flexural tensile strength (limit of proportionality (LOP), residual). 2007.
[10] RILEM TC 162-TDF. Test and design methods for steel fibre reinforced concrete, final recommendations. Materials and Structures. 2002; t. 35, nr 9: 579 – 582.

Przyjęto do druku: 20.11.2023 r.

Materiały Budowlane 1/2024, strona 7-10 (spis treści >>)