logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - FAKRO (reklama)
Okładka II - EL-PIAST (reklama)
Okładka III - AUSTROTHERM (reklama)
Okładka IV - SOLBET (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

W. Głodkowska, M. Lehmann, J. Laskowska-Bury – Wpływ wysokiej temperatury na wybrane cechy wytrzymałościowe drobnokruszywowego fibrokompozytu / The influence of high temperatures on selected strength properties of fine-aggregate fiber composite ... 1-6
cytuj/citation: Wiesława Głodkowska, Marek Lehmann, Joanna Laskowska-Bury. 2024. Wpływ wysokiej temperatury na wybrane cechy wytrzymałościowe drobnokruszywowego fibrokompozytu. Materiały Budowlane 617 (1): 1-6. DOI: 10.15199/33.2024.01.01

J. Blazy, Ł. Drobiec – Zastosowanie wyników badań na zginanie w projektowaniu fibrobetonowych posadzek na gruncie / The application of flexural test results in the design of FRC ground slabs ... 7-10
cytuj/citation: Julia Blazy, Łukasz Drobiec. 2024. Zastosowanie wyników badań na zginanie w projektowaniu fibrobetonowych posadzek na gruncie. Materiały Budowlane 617 (1): 7-10. DOI: 10.15199/33.2024.01.02

B. Sędłak, P. Sulik – Wpływ wymiarów izolacji z wełny mineralnej na odporność ogniową uszczelnień przejść stalowych rur przez pionowe przegrody przeciwpożarowe / The influence of the mineral wool insulation dimensions on the fire resistance of steel pipe penetration seals in vertical fire partitions ... 11-16
cytuj/citation: Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2024. Wpływ wymiarów izolacji z wełny mineralnej na odporność ogniową uszczelnień przejść stalowych rur przez pionowe przegrody przeciwpożarowe. Materiały Budowlane 617 (1): 11-16. DOI: 10.15199/33.2024.01.03

J. Dulińska, P. Boroń, T. Tatara, G. Budzik, Ł. Przeszłowski – Przydatność polimerów stosowanych w technologii druku 3D do budowy modeli doświadczalnych służących do badań dynamicznych na stole wstrząsowym / The suitability of polymers used in 3D printing technology for building experimental models for dynamic tests on a shaking table ... 17-22
cytuj/citation: Joanna Dulińska, Paweł Boroń, Tadeusz Tatara, Grzegorz Budzik, Łukasz Przeszłowski. 2024. Przydatność polimerów stosowanych w technologii druku 3D do budowy modeli doświadczalnych służących do badań dynamicznych na stole wstrząsowym. Materiały Budowlane 617 (1): 17-22. DOI: 10.15199/33.2024.01.04

M. Broniewicz, Sz. Lubas, K. Dec, E. Broniewicz – Obliczanie połączeń spawanych kratownic wykonanych z ceowników i kształtowników zamkniętych RHS / Calculation of welding trusses overlap joints made of channels and RHS sections ... 23-27
cytuj/citation: Mirosław Broniewicz, Szymon Lubas, Karolina Dec, Elżbieta Broniewicz. 2024. Obliczanie połączeń spawanych kratownic wykonanych z ceowników i kształtowników zamkniętych RHS. Materiały Budowlane 617 (1): 23-27. DOI: 10.15199/33.2024.01.05

A. Kępczyńska-Walczak, M. Jarzyna – Ocena porównawcza oprogramowania do sprawdzania modeli i wykrywania kolizji oraz jego potencjału w modelowaniu informacji o budynku / Comparative evaluation of model checking and clash detection software and its potential in Building Information Modeling ... 28-33
cytuj/citation: Anetta Kępczyńska-Walczak, Michał Jarzyna. 2024. Ocena porównawcza oprogramowania do sprawdzania modeli i wykrywania kolizji oraz jego potencjału w modelowaniu informacji o budynku. Materiały Budowlane 617 (1): 28-33. DOI: 10.15199/33.2024.01.06

K. Nowak-Dzieszko – Wpływ stężenia pyłów PM10 oraz PM2,5 w środowisku zewnętrznym na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń / Influence of PM10 and PM2.5 concentration in the external environment on the internal air quality ... 34-38
cytuj/citation: Katarzyna Nowak-Dzieszko. 2024. Wpływ stężenia pyłów PM10 oraz PM2,5 w środowisku zewnętrznym na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. Materiały Budowlane 617 (1): 34-38. DOI: 10.15199/33.2024.01.07

TEMAT WYDANIA – Oszczędność energii w budownictwie

K. Ciesielczyk, R. Studziński – Ocena połączenia płyt warstwowych z belkami zimnogiętymi na taśmy akrylowe / Evaluation of the connection between sandwich panels and cold-formed beams using acrylic tapes ... 39-42
cytuj/citation: Katarzyna Ciesielczyk, Robert Studziński. 2024. Ocena połączenia płyt warstwowych z belkami zimnogiętymi na taśmy akrylowe. Materiały Budowlane 617 (1): 39-2. DOI: 10.15199/33.2024.01.08

P. Krause, A. Pawlak-JakubowskaPołączenia dachowych płyt warstwowych w aspekcie zagadnień cieplno-wilgotnościowych ... 43

B. Ksit, M. Smoczyk, A. Szymczak-GraczykWariantowa analiza cieplno-wilgotnościowa podłogi typu płyta na gruncie ... 47

P. Gilewski, P. Krysik, A. WęglarzWpływ pakietu „Fit for 55” na budownictwo ... 49

WPPK 2024 (reklama)

J. SowaWyznaczanie charakterystyki energetycznej budynków na podstawie faktycznie zużytej ilości energii – uwarunkowania i ograniczenia ... 53

J. KwiatkowskiCharakterystyka energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych na przykładzie aglomeracji warszawskiej ... 57

B. Kluczberg, J. ŻurawskiZarządzanie energią w budynkach ... 61

K. Nowak, K. Nowak-DzieszkoBudownictwo w zielonej transformacji ... 65

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

Ł. DrobiecEfektywność stosowania zbrojenia spoin wspornych w ściskanych murach z ABK ... 67

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

M. Górczyński, D. OwsiakDomieszki stosowane w produkcji prefabrykatów betonowych ... 69

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaWymagania dotyczące połączenia MWK z natryskowymi piankami PUR ... 71

RYNEK BUDOWLANY

M. ZiachPozwolenia na budowę budynków niemieszkalnych grupy 127 PKOB w statystyce ... 73

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – listopad 2023 roku ... 75

Marzena Mysior-Syczuk – Zmiana cen materiałów budowlanych w listopadzie oraz po jedenastu miesiącach 2023 roku ... 78

ARBOCEL P (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie jedenastu miesięcy 2023 roku ... 79

CANASTOL (reklama)

ARBOCEL (reklama)

M. ZiachRekordowy poziom kwoty udzielonych kredytów mieszkaniowych ... 81

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie ... 82

INFORMATOR PRAWNY

J. PrzeworskaObowiązek zapewnienia zainstalowania punktów ładowania pojazdów elektrycznych ... 83

ICSEFCM 2024 (reklama)

PAN (reklama)

KONFERENCJE

K. WiśniewskaInauguracja działania Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych ... 86

K. WiśniewskaWręczono nagrody w XXVII edycji konkursu „Polski cement w architekturze” ... 88

SODASIL (reklama)