logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Analiza danych otrzymanych przez GUS z dużych przedsiębiorstw przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób wykazała, że w lipcu 2022 r. utrzymało się spowolnienie produkcji materiałów budowlanych w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., jak również w porównaniu z miesiącem poprzednim 2022 r. Spośród 44 obserwowanych grup wyrobów produkcja aż w 34 była mniejsza niż w lipcu 2021 r. (w czerwcu – w 30 mniejsza niż w czerwcu 2021 r., a w maju w 28 pozycjach mniejsza niż w maju 2021 r.). Słabe miesięczne wyniki produkcji nie zmieniły wprawdzie, notowanej w ub. miesiącu, liczby 20 grup wyrobów z ujemną, a 24 z dodatnią dynamiką produkcji wytworzonej w okresie styczeń – lipiec 2022 r. w porównaniu z okresem styczeń – lipiec 2021 r., natomiast aż w 37 grupach dynamika spadła w porównaniu z notowaniami za okres styczeń – czerwiec 2022 r. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 114-116 (spis treści >>)