logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Water as the main factor in the degradation processes of clay brick

dr hab. inż. Teresa Stryszewska, prof. PK, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0003-1984-4425
dr inż. Stanisław Kańka, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.09.10
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule scharakteryzowano podstawowe czynniki mające istotny wpływ na trwałość murów ceglanych, a przede wszystkim cegły ceramicznej. Najważniejszym z nich jest woda, która nie tylko stanowi zagrożenie dla muru, ale również umożliwia inne procesy korozyjne, zmienia teksturę cegły, co powoduje pogorszenie jej właściwości mechanicznych, a także umożliwia transport soli, które krystalizując, powodują utratę zwięzłości materiału. Ponadto zamarzając w porach materiału, prowadzi do jego zniszczenia. Woda jest również niezbędna do rozwoju organizmów i mikroorganizmów żywych, będących przyczyną biodeterioracji.
Słowa kluczowe: trwałość; cegła; woda; zasolenie; biodeterioracja; destrukcja mrozowa.

Abstract. The article characterizes the basic factors significantly affecting the durability of brick masonry, especially clay brick. The most significant of these is water, which itself poses a threat to the masonry, as well as enabling other corrosive processes. Water also changes the texture of the brick, which causes deterioration of its mechanical properties. It allows the transport of salts, which crystallize causing the material to lose its compactness. Also in frost destruction, freezing in the pores of the material leads to its destruction. Water is also necessary for the growth of living organisms and microorganisms, which are the cause of biodeterioration.
Keywords: durability; brick; water; salinity; biodetorioration; frost freeze destruction.

Literatura
[1] Ajdukiewicz A. Konstrukcje betonowe projektowane na okres użytkowania – badania a nowe ujęcie normatywne. Problemy naukowo-badawcze budownictwa,Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. Białystok; 2007.
[2] Bijen J. Durability of engineering structures. Woodhead Publishing Ltd., Cambridge; 2003.
[3] Broniewski T, Fiertak M. Metodologiczne problemy oceny trwałości materiałów budowlanych. II Konferencja Naukowo-Techniczna, Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej. MATBUD’98, Kraków-Mogilany; 1998.
[4] Czarnecki L, Emmons PH. Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych.Wydawnictwo Polski Cement, Kraków; 2002.
[5] Stryszewska T. Czynniki determinujące trwałość murów ceglanych. Politechnika Krakowska; 2017.
[6] Matysek P,WitkowskiM. Ocena wpływu wilgotności na wytrzymałośćmurów ceglanych.Materiały Budowlane. 2013; 5: 10 – 12.
[7] Matysek P, StryszewskaT,Kańka S,Witkowski M. The influence of water saturation on mechanical properties of ceramic bricks – tests on 19th- -century and contemporary bricks.Mater. Construcc. 2016.http://dx.doi.org/10.3989/mc.2016.07315.
[8] Stryszewska T, Kańka S. Influence of exposed in water on reduce compressive strength of brick with addition fly ash. Ochrona przed korozją. 2016; DOI: 10.15199/40.2016.6.3
[9] Maage M. Frost resistance and pore size distribution in bricks. Matér Constr/Mater Struct. 1984; 17 (101): 345 – 50.
[10] Perrin B, Vu a NA,Multon S, Voland T, Ducroquetz C. Mechanical behaviour of fired clay materials subjected to freeze–thaw cycles. Construction and Building Materials. 2011; DOI: 10.1016/J. CONBUILDMAT. 2010.06.072.
[11] Elert K, Cultrone G, Carlos Navarro R, Pardo ES.Durability of bricks used in the conservation of historic buildings – influence of composition and microstructure. Journal of CulturalHeritage. 2003; https://doi.org/10.1016/S1296-2074 (03) 00020-7.
[12] Winslow D. Predicting the durability of paving bricks. JTEVA. 1991; DOI: 10.1520/JTE- 12526J.
[13] Stryszewska T, Kańka S. Forms of damage of bricks subjectes to cyclic freezing and thawing in actual conditions. Materials 2019; https://doi. org/10.3390/ma12071165.
[14] Yakovlev I, Gailyus A. Salt corrosion of ceramic brick. Glas and Ceramic. 2005; DOI: 10.1007/S10717-005-0104-3.
[15] Foraboschi P,VaninA. Experimental investigation on bricks from historical Venetian buildings subjected to moisture and salt crystallization. Eng Fail Anal. 2014; https://doi. org/10.1016/j. engfailanal. 2014.06.019
[16] Koronthalyova O, Bagel L. Moisture transport in salt free and salt contaminated ceramic brick. Energy Proceedia 2015; DOI: 10.1016/J. EGYPRO. 2015.11.161.
[17] Morton LHG, Surman SB. Biofilms in Biodeterioration – a review, International Biodeterioration and Biodegradation. 1994; https://doi. org/10.1016/0964-8305 (94) 90083-3.
[18] GaylardeCC,Morton LHG,Deteriogenic biofilms on buildings and their control: a review. Biofouling. 1999;DOI: 10.1080/08927019909378397.
[19] Zyska B. Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady; 1999.
[20] Cwalina B, Dzierżewicz Z. Czynniki sprzyjające biologicznej korozji konstrukcji żelbetowych. Przegląd Budowlany. 2007; 7: 52 – 59.
[21] Adamiak J, Bonifay V, Otlewska A, Sunner J, Beech I, Stryszewska T, Kańka S, Oracz J, Żyżelewicz D, Gutarowska B. Untargeted metabolomics approach in halophiles: understanding the biodeterioration process of building materials. Frontiers in Microbiology. 2017; https://doi. org/10.3389/fmicb. 2017.02448.

Przyjęto do druku: 19.08.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 80-83 (spis treści >>)