logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

The importance of low-clinker cements in shaping the durability of reinforced concrete elements

dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska; CentrumTechnologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji
ORCID: 0000-0001-5312-8866
mgr inż. Michał Drabczyk, Lafarge Cement S.A.
ORCID: 0000-0002-8774-2650
mgr inż. Justyna Nowicka-Semen, Lafarge Cement S.A.
ORCID: 0000-0003-0777-1644

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.09.07
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Artykuł zawiera analizę możliwości stosowania cementów nisko klinkierowych CEM IV/B (V) 42,5N LH/NA oraz CEMV/A(S-V) 42,5N LH/HSR/N Aw betonach odpornych na korozję spowodowaną karbonatyzacją i chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej (klasa ekspozycji XC4, XD1), wg PN-EN 206. Przedstawiono w nim wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z aktualnymi normami, ich analizę oraz wnioski, które potwierdzają równoważne właściwości betonów z cementami nisko klinkierowymi z właściwościami betonów z cementem CEM II/B-V 42,5R HSR.
Słowa kluczowe: beton; trwałość; wytrzymałość na ściskanie; karbonatyzacja; migracja jonów chlorkowych; konstrukcja żelbetowa.

Abstract. The article involves an analysis of the possibility of using low-clinker cements CEM IV/B (V) 42.5N LH/NA and CEM V/A (S-V) 42.5N LH/HSR/NA in concrete resistant to corrosion caused by carbonation and chlorides other than from sea water (XC4, XD1), according to PN-EN 206. It presents the results of tests carried out in accordance with the current standards, analysis and conclusions that confirm the equivalent performance of concretes with low-clinker cements with the properties of concretes with cement CEM II/B-V 42.5R HSR.
Keywords: concrete; durability; compressive strength; carbonation; migration of chloride ions; reinforced concrete structure.

Literatura
[1] Środa B. Cementy niskoklinkierowe – teraźniejszość i skomplikowana przyszłość. Budownictwo Technologie Architektura. 2022 (1).
[2] Górak P, Gaudy J, Wójcik A, Grądzki A. Zmniejszenie śladu węglowego w konstrukcjach mostowych za pomocą rozwiązań materiałowych dla betonów opartych na cementach niskoklinkierowych. Dni Betonu 2021.
[3] Grzmil W, Raczkiewicz W. Ocena wpływu rodzaju cementu na proces karbonatyzacji betonu i korozji zbrojenia w próbkach żelbetowych. Cement, Wapno, Beton. 2017; R-22/84 4: 311 – 319.
[4] Elsalamawy M, Mohamed AR, Kamal EM. The role of relative humidity and cement type on carbonation resistance of concrete. Alexandria Engineering Journal. 2019; V. 58 I. 4: 1257 – 1264.
[5] Otieno M, Ikotun J, Ballim Y. Experimental investigations on the effect of concrete quality, exposure conditions and duration of initial moist curing on carbonation rate in concretes exposed to urban, inland environment. Construction and Building Materials. 2020: 246.
[6] Bouteiller V, Ceremona Ch, Baroghel-Bouny V, Maloula A. Corrosion initiation of reinforced concretes based on Portland or GGBS cements: Chloride contents and electrochemical characterizations versus time. Cement and Concrete Research. 2012; V. 42 I. 11.
[7] PN-EN 206+A1:2016-12: Beton –Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[8] PN-B-06265:2018-10 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12.
[9] PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
[10] PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
[11] PN-EN 12390-12:2020-06 Badania betonu. Część 12: Oznaczenie odporności betonu na karbonatyzację. Przyspieszona metoda karbonatyzacji.
[12] PN-EN 12390-18:2021-08 Badania betonu. Część 18: Oznaczenie współczynnika migracji chlorków.
[13] CEN/TR 16639:2014E. Use of k-value concept, equivalent concrete performance concept and equivalent performance of combinations concept. CEN, marzec 2014.

Przyjęto do druku: 23.08.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 66-69 (spis treści >>)