logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Analysis of the possibility of aeration of cement concrete with the use of a protein preparation

dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. PP, Politechnika Poznańska , Instytut Budownictwa
ORCID: 0000-0002-3805-1108
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska , Instytut Budownictwa
ORCID: 0000-0003-3643-9819

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2021.11.05
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu dodatku czerwonych ciałek krwi (preparatu białkowego) na strukturę napowietrzenia betonu cementowego. Wykonano badanie wytrzymałości na ściskanie oraz przeprowadzono ocenę parametrów napowietrzenia betonów (rozkład porów powietrznych z uwzględnieniem ich średnicy, całkowita zawartość powietrza A(%), zawartośćmikroporówA300, powierzchnia właściwa porów powietrznych α [mm–1] oraz wskaźnik rozmieszczenia L– [mm]). Analiza wyników wykazała, że preparat białkowy ma silne działanie napowietrzające beton zarówno pod względem wydajności, intensywności działania, jak i parametrów napowietrzenia.
Słowa kluczowe: domieszka do betonu; napowietrzenie betonu; krew bydlęca; białko.

Abstract. The article presents the results of the research on the influence of the addition of red blood cells (protein preparation) on the structure of air entrainment in cement concrete. Compressive strength tests were carried out and the concrete aeration parameters were assessed (air pores distribution taking into account diameters, total air content A (%), A300 micropore content, air pores specific surface α (mm–1) and distribution indexL– (mm).
Keywords: concrete admixture; concrete aeration; bovine blood; protein.

Literatura
[1] Caillau P., P.M. Bougival, D. C. DeVeauce. 1989. Additive of protein nature for hydraulic cements, mortars& concretes, and use thereof in the field construction. United States Patent No. 4.836.855.1989.
[2] CarpentierA. 1986. Królestwo z tego świata (El reino de este mundo). Kraków.WydawnictwoMUZA.
[3] EN 480-11:2008 –Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods – Part 11: Determination of air void characteristics in hardened concrete.
[4] Glinicki M. A. 2005. Europejskie wymagania na beton napowietrzony w klasie środowiska XF. Drogownictwo. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, s. 86 – 88.Warszawa.
[5] GlinickiM.A. 2014. „Metody ilościowe i jakościowe oceny napowietrzenia betonu”. Cement Wapno Beton, T. R. 19/81, s. 359 – 369.
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Pontcysyllte_ Aqueduct.
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Citadelle_Laferrière.
[8] Laleman C. 1980. Use of blood in the cement, mortar and concreto industry for obtaining a lightenedmaterial. United States Patent No. 4203674.1980.
[9] Zieliński Krzysztof, Józef Jasiczak. 2006. „Efekt of protein additive on properties ofmortar”. Cement and Concrete Composites, Volume 28 Issue 5, pp. 451 – 457.
[10] ZTV Beton-StB 01. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus Beton. 2001. Artykuł przygotowany w ramach programu badawczego Nr 0412/SBAD/0022.

Przyjęto do druku: 08.10.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2021, strona 36-38 (spis treści >>)