logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - FAKRO (reklama)
Okładka II - EPSTAL (reklama)
Okładka III - VELUX (reklama)
Okładka IV - Wienerberger (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

M. Jabłoński, M. KoniorczykWpływ zmienności wybranych właściwości materiałów na parametry akustyczneukładu stropowego z podłogą pływającą pod kątem dźwięków uderzeniowych / The influence of selected materials parameters uncertainty on the impact sound insulation properties of the slab with the resilient layer ... 2-6
cytuj/citation: Marek Jabłoński, Marcin Koniorczyk. 2021. Wpływ zmienności wybranych właściwości materiałów na parametry akustyczneukładu stropowego z podłogą pływającą pod kątem dźwięków uderzeniowych. Materiały Budowlane 588 (8): 2-6. DOI: 10.15199/33.2021.08.01

E. NowickaAktualne ustalenia normalizacyjne w akustyce budowlanej – stan sierpień 2021 / New standards in building acoustics – state August 2021 ... 7-8
cytuj/citation: Elżbieta Nowicka. 2021. Aktualne ustalenia normalizacyjne w akustyce budowlanej – stan sierpień 2021. Materiały Budowlane 588 (8): 7-8. DOI: 10.15199/33.2021.08.02

E. Nowicka – Porównanie wyników badań terenowych izolacyjności akustycznej fasad z wymaganiami norm / Comparison of the in-situ test results of sound insulation of facades with the requirements of the standards ... 12-13
cytuj/citation: Elżbieta Nowicka. 2021. Porównanie wyników badań terenowych izolacyjności akustycznej fasad z wymaganiami norm. Materiały Budowlane 588 (8): 12-13. DOI: 10.15199/33.2021.08.03

Ł. NowotnyIzolacyjność akustyczna stropu o lekkiej konstrukcji nośnej / Sound insulation of a lightweight floor ... 14-15
cytuj/citation: Łukasz Nowotny. 2021. Izolacyjność akustyczna stropu o lekkiej konstrukcji nośnej. Materiały Budowlane 588 (8): 14-15. DOI: 10.15199/33.2021.08.04

E. Nowicka Ocena jakości akustycznej budynków mieszkalnych w Polsce / Assessment of acoustic quality of residential buildings in Poland ... 21-23
cytuj/citation: Elżbieta Nowicka. 2021. Ocena jakości akustycznej budynków mieszkalnych w Polsce. Materiały Budowlane 588 (8): 21-23. DOI: 10.15199/33.2021.08.05

Ł. Drobiec, R. Jasiński, T. Połubiński, W. Mazur Badanie wpływu zbrojenia poziomego spoin wspornych na wytrzymałość na ściskanie i ścinanie murów z elementów murowych z ABK / Research of the influence of horizontal reinforcement of bed joints on compressive and shear strength of masonry made of AAC masonry units ... 48-50
cytuj/citation: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Tomasz Połubiński, Wojciech Mazur. 2021. Badanie wpływu zbrojenia poziomego spoin wspornych na wytrzymałość na ściskanie i ścinanie murów z elementów murowych z ABK. Materiały Budowlane 588 (8): 48-50. DOI: 10.15199/33.2021.08.06

  

 ***

ARBOCEL P (reklama)

TEMAT WYDANIA – Akustyka w budownictwie

REGUPOL (reklama)

Ściany z ceramiki budowlanej na tle wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (artykuł sponsorowany) ... 10

Optymalne rozwiązania SOPREMA do redukcji hałasu – usłysz różnicę (artykuł sponsorowany) ... 16

K. ReinschIzolacyjność akustyczna okien ... 18

Instytut Techniki Budowlanej (reklama)

TEMAT WYDANIA – Stolarka budowlana

M. MirosDobre wyniki polskiej branży okien i drzwi w 2020 roku ... 24

K. KlosStolarka przyszłości ... 25

Dom Bezpieczny (reklama)

Z. CzajkaOkna z ukrytym skrzydłem ... 26

Drzwi przesuwne SMART-SLIDE – nowa generacja przesuwnych drzwi tarasowych (artykuł sponsorowany) ... 28

J. PłońskiOkna w obiektach zabytkowych ... 30

Ramki dystansowe z tworzywa sztucznego zwiększają efektywność energetyczną okien ... 33

B. KordułaNowoczesne szkło w architekturze w zgodzie z trendami i naturą ... 34

Markizy do okien pionowych ... 36

M. SzewczukCharakterystyka i zasady montażu okien antywłamaniowych ... 37

CANASTOL (reklama)

E. KosmalaNowy standard izolacji i uszczelnienia połączeń ościeżnic z ościeżami WINS (artykuł sponsorowany) ... 40

A. ŻyłaOcena jakości okien i drzwi po ich wbudowaniu ... 44

ARBOCEL (reklama)

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

B. StasieńkoNowoczesne prefabrykowane obiekty szkieletowe ... 46

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaSystem mocowania stalowych paneli rąbkopodobnych. Część 1. ... 51

PRAKTYKA BUDOWLANA

Energooszczędny system TIPOMEGA® ... 53

TIPOMEGA (reklama)

Kompozyty cementowe z dodatkiem odpadowego pyłu bazaltowego ... 54

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do budownictwa niskoenergetycznego ... 55

SODASIL (reklama)

INFORMATOR PRAWNY

P. RycerzSposób postępowania w przypadku odstępstwa od projektu budowlanego ... 56

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 58

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

J. Fangrat, M. Głowacz, R. PierwienieckaWalidacja kompetencji pracowników budownictwa. Zasady ogólne ... 59

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – czerwiec 2021 roku ... 62

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w czerwcu oraz po 6 miesiącach 2021 roku ... 65

ARBOCEL (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I półroczu 2021 roku ... 66

M. KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w I półroczu 2021 roku ... 69

AVASIL (reklama)

Ponad 680 mld zł na realizację największych inwestycji w Polsce ... 71

THIXAN (reklama)

AWANSE NAUKOWE

S. BorońAwanse naukowe w architekturze, urbanistyce oraz inżynierii lądowej i transporcie w II kwartale 2021 roku ... 72

IBERSIL/EBROSIL (reklama)