logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Modeling the impact of the fire environment on the available evacuation time

mł. kpt. inż. Łukasz Kita, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
st. kpt. mgr inż. Andrzej Krauze, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
ORCID: 0000-0002-9324-4535
st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
ORCID: 0000-0002-3886-0060

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.07.05
Oryginalny artykuł naukowy

 

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę numeryczną wpływu czynników towarzyszących występowaniu pożaru na dostępny czas ewakuacji, na podstawie przyjętego scenariusza pożarowego w wybranym pomieszczeniu. Środowisko pożaru modelowano za pomocą zaawansowanych metod numerycznych CFD w programie FDS. Na podstawie wartości krytycznej zasięgu widzialności określony został czas, po którym użytkownicy nie byli w stanie ewakuować się z analizowanego pomieszczenia objętego pożarem w sposób bezpieczny dla ich zdrowia i życia. Dokonano oceny potencjału aplikacyjnego oprogramowania FDS do przeprowadzenia analiz związanych z wpływem warunków pożaru na dostępny czas ewakuacji w obiekcie.
Słowa kluczowe: dostępny czas ewakuacji; warunki krytyczne; zasięg widzialności; numeryczna mechanika płynów; Fire Dynamics Simulator.

Abstract. In the article a numerical analysis of the influence of factors accompanying the occurrence of fire for the available evacuation time was presented, based on the adopted fire scenario in a selected room. The fire environment modeling was performed using advanced numerical methods CFD in the FDS software. On the basis of the critical value of the visibility range, the time after which the users were not able to evacuate fromthe analyzed room under fire in a safe manner for their health and life was determined. The application potential of the FDS software was assessed for carrying out analyzes related to the impact of fire conditions on the available evacuation time in the facility.
Keywords: available evacuation time; critical conditions; visibility range; numerical fluid dynamics; Fire Dynamics Simulator.

Literatura
[1] https://www.nist.gov/el/fcd/multiple-item- -transient-combustion-calorimetry/test17trashcanr1.
[2] Kita Łukasz. 2021.Modelowanie wpływu warunków środowiska pożarowego na dostępny czas ewakuacji. Praca inżynierska. SGSP.
[3] McGrattan K., S. Hostikka, J. Floyd, R. McDermott,M.Vanella. 2020. Fire Dynamics Simulator User’s Guide, NIST Special Publication 1019, Sixth Edition.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
[5] Skulich Janusz. 2008. „Procedury”. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Biuro Rozpoznawania Zagrożeń, Warszawa.
[6] Tadahisa Jin. 1975. „Visibility through Fire Smoke”. Report of Fire Research Institute of Japan 5 (42).
[7] ZugajMichał,AdamKrasuski,Andrzej Krauze. 2019. „Warunki krytyczne środowiska pożarowego”. Działania ratownicze.

Przyjęto do druku: 07.06.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 07/2021, strona 26-28 (spis treści >>)