logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - SOPREMA (reklama)
Okładka II - PSPS (reklama)
Okładka III - Stowarzyszenie Producentów Betonów (reklama)
Okładka IV - GRUPA PSB (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

J. KaryśCzynniki mikrobiologiczne a profilaktyka i rewaloryzacja budynków mieszkalnych / The microbiological agents and the prophylaxis and revalorization in habitable buildings  ... 2-5
cytuj/citation: Jerzy Karyś. 2021. Czynniki mikrobiologiczne a profilaktyka i rewaloryzacja budynków mieszkalnych. Materiały Budowlane 585 (5): 2-5. DOI: 10.15199/33.2021.05.01

Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur, R. JokielBadanie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ścinanie murów z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego / Research of influence of superficial strengthening with FRCM system on shear strength of masonry made of autoclaved aerated concrete units  ... 17-20
cytuj/citation: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Wojciech Mazur, Remigiusz Jokiel. 2021. Badanie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ścinanie murów z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. Materiały Budowlane 585 (5): 17-20. DOI: 10.15199/33.2021.05.02

Ł. Bednarz Technologia wzmacniania kolumn betonowych materiałami kompozytowymi / Technology for strengthening concrete columns with composite materials ... 22-24
cytuj/citation: Łukasz Bednarz. 2021. Technologia wzmacniania kolumn betonowych materiałami kompozytowymi. Materiały Budowlane 585 (5): 22-24. DOI: 10.15199/33.2021.05.03

S. Jurczakiewicz Materiały kompozytowe w konserwacji zabytków / Composite materials in conservation of monuments ... 25-27
cytuj/citation: Stanisław Jurczakiewicz. 2021. Materiały kompozytowe w konserwacji zabytków. Materiały Budowlane 585 (5): 25-27. DOI: 10.15199/33.2021.05.04

M. Kanoniczak, J. Jasiczak Kompleksowy remont budynków wielkopłytowych / On comprehensive renovation of large-panel buildings ... 30-33
cytuj/citation: Marcin Kanoniczak, Józef Jasiczak. 2021. Kompleksowy remont budynków wielkopłytowych. Materiały Budowlane 585 (5): 30-33. DOI: 10.15199/33.2021.05.05

D. Bajno Problemy związane z oceną stanu technicznego konstrukcji balkonów wspornikowych i loggii / Problems related to technical assessments of construction of supported balconies and loggias ... 34-37
cytuj/citation: Dariusz Bajno. 2021. Problemy związane z oceną stanu technicznego konstrukcji balkonów wspornikowych i loggii. Materiały Budowlane 585 (5): 34-37. DOI: 10.15199/33.2021.05.06

A. Piekarczyk Zginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – analiza konstrukcji / Masonry bending in a plane perpendicular to the wall surface – structural analysis ... 40-42
cytuj/citation: Adam Piekarczyk. 2021. Zginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – analiza konstrukcji. Materiały Budowlane 585 (5): 40-42. DOI: 10.15199/33.2021.05.07

P. Krause System ociepleń z barierą ogniową – symulacje numeryczne rozkładu temperatury w obrębie ściany / Thermal insulation system with a fire barrier – numerical simulations of the distribution within the wall ... 46-48
cytuj/citation: Paweł Krause. 2021. System ociepleń z barierą ogniową – symulacje numeryczne rozkładu temperatury w obrębie ściany. Materiały Budowlane 585 (5): 46-48. DOI: 10.15199/33.2021.05.08

J. Rymsza, B. Rymsza Kolej na kolejowe mosty i wiadukty zabytkowe / Time for historic railway bridges and viaducts ... 58-59
cytuj/citation: Janusz Rymsza, Barbara Rymsza. 2021. Kolej na kolejowe mosty i wiadukty zabytkowe. Materiały Budowlane 585 (5): 58-59. DOI: 10.15199/33.2021.05.09

 

 ***

TEMAT WYDANIA – Naprawa i renowacja obiektów budowlanych

ARBOCEL P (reklama)

SOPREMA Polska – od 25 lat kreujemy budownictwo przyszłości (artykuł sponsorowany) ... 6

Wywiad z Arturem Pączkowskim, Dyrektorem Generalnym spółki SOPREMA Polska - Chcemy być numerem 1 w Polsce wśród producentów materiałów do dachów płaskich ... 8

M. RokielKryteria doboru rozwiązań w pracach renowacyjnych ... 10

VISBUD (reklama)

S. JurczakiewiczMateriały kompozytowe do naprawy konstrukcji żelbetowych ... 14

CANASTOL (reklama)

FREYSSINET (reklama)

ARBOCEL (reklama)

Mostki cieplne w budynku – rozwiązania minimalizujące straty ciepła (artykuł sponsorowany) ... 28

SODASIL (reklama)

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

D. Pakłos, P. GrabarczykNowoczesne rozwiązania dla profesjonalistów na przykładzie „Białej Wanny” – SIKA®White Box Concept ... 38

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaDobór paroizolacji zgodnie z DIN 4108-3 ... 43

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

ARBOCEL (reklama)

P. Wolański, K. Wolańska Połączenie dachu zielonego i ogniw fotowoltaicznych w celu zwiększenia efektywności OZE ... 49

OPTIGRUEN (reklama)

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

W. WnękZmiany w projektowaniu systemów sygnalizacji pożarowej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2018 ... 52

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

J. Sobczak-PiąstkaZawilgocenie budynków wielkopłytowych ... 55

AVASIL (reklama)

DROGI, MOSTY

Tunele Północnej Obwodnicy Krakowa ... 60

SOLETANCHE (reklama)

PRAKTYKA BUDOWLANA

J. ChojnackiUbrania oraz buty robocze na wiosnę i lato ... 62

LAHTI PRO (reklama)

INFORMATOR PRAWNY

P. PaszkowskiPrzeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę ... 64

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 66

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w marcu 2021 roku ... 68

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w marcu 2021 roku ... 71

THIXAN (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w pierwszym kwartale 2021 roku ... 72

AWANSE NAUKOWE

S. BorońAwanse naukowe w architekturze, urbanistyce oraz inżynierii lądowej i transporcie w I kwartale 2021 roku ... 75

IBERSIL/EBROSIL (reklama)