logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Masonry bending in a plane perpendicular to the wall surface – flexural strength

dr inż. Adam Piekarczyk, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-5790-9560

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.03.05
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Artykuł jest drugą częścią cyklu omawiającego przypadek zginania ścian murowanych w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni muru. Przedstawiono informacje teoretyczne dotyczące wytrzymałości na zginanie określanej w dwóch ortogonalnych płaszczyznach, w tym w przypadku uwzględnienia wypełnienia i niewypełnienia spoin pionowych w murze wraz z odpowiednimi zależnościami. Podano również sposoby określania wytrzymałości na zginanie, w tym tzw. wytrzymałości zastępczej uwzględniającej czynniki pozytywnie wpływające na obliczeniową nośność muru zginanego.
Słowa kluczowe: konstrukcje murowe; zginanie muru; mechanizmy zniszczenia muru zginanego; wytrzymałość na zginanie muru.

Abstract. The article is the second part of the series discussing the case of masonry bent in a plane perpendicular to the wall plane.This section presents theoretical information on the flexural strength determined in two orthogonal planes, including the filling and unfilling of vertical joints in the wall, along with the appropriate relationships. Methods of determining the flexural strength, including the so-called apparent strengths, taking into account factors positively influencing the design load-bearing capacity of a bending wall, are also given.
Keywords: masonry structures; bending masonry; failure mechanisms of a bent masonry wall; masonry flexural strength.

Literatura
[1] Mann W. 1991. Tensile and Flexural Strength of Masonry. Theoretical basis and Comparison with Test Results, Proceedings of the 9th International Brick/Block Masonry Conference, Berlin 13-16 October 1991,Vol. 3, pp 1292-1301.
[2] PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[3] prEN 1996-1-1: 2020 Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures.
[4] PN-EN 771-3 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
[5] PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[6] PN-EN 771-5 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
[7] PN-EN 771-6 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
[8] PN-EN 1052-2 Metody badań murów. Część 2: Określanie wytrzymałości na zginanie.
[9] PN-EN 1052-5 Metody badań murów. Część 5: Określanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu metodą skręcania w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny i przy zniszczeniu w spoinie wspornej.

Przyjęto do druku: 28.01.2021 r.

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 03/2021, strona 29-31 (spis treści >>)