logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Jakub Kus, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

Problem niedoboru wykwalifikowanych kadr w polskim budownictwie powraca w debatach na temat efektywności systemu kształcenia i szkolenia zawodowego od wielu lat. Kłopoty z dostępnością wykwalifikowanych pracowników budowlanych na rynku pracy pojawiły się po raz pierwszy pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 9/2020, strona 60-61 (spis treści >>)