logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Durability and load-bearing capacity of cracked prestressed concrete bridge spans

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP1, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0002-6617-6290
mgr inż. Katarzyna Mossor, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0002-1749-2529

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.09.05 
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Istotnym elementem określania nośności i trwałości konstrukcji sprężonych jest ocena ich ewentualnego zarysowania. Bardzo często można spotkać się z opinią, że obiekty zarysowane są w stanie przed awaryjnym, a nawet awaryjnym i to z nieodwracalnymi skutkami [12, 13].W artykule starano się wykazać, że pogląd ten jest nieuprawniony. Mostowe konstrukcje sprężone, które mają rysy, mogą być na ogół bezpiecznie eksploatowane, jakkolwiek należy je traktować jako obiekty z wadą. Ponadto wada ta jest bardzo często możliwa do usunięcia, a obiektom można przywrócić wymagane parametry: nośność; sztywność i trwałość. Zawsze konieczna jest indywidualna ocena przyczyn i skutków zarysowania.
Słowa kluczowe: zarysowanie; konstrukcje sprężone; trwałość obiektów mostowych.

Abstract. Cracking is a relevant factor when it comes to estimating load-bearing capacity and durability of prestressed concrete structures. It is commonly assumed, that structures with cracks are just before a state of failure or even have already reached it with irreversible effects [12, 13]. The authors attempt to prove that this view is too far-reaching. Prestressed concrete bridges with cracks can be usually safely used, however with a shortcoming.Moreover, this fault is often possible to repair so that the structures perform original parameters again: load-bearing capacity, stiffness and durability. An individual evaluation of possible causes and effects of cracking is always crucial.
Keywords: cracking; prestressed structures; bridge durability.

Literatura
[1] Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. Wydanie 2.Warszawa 2011 (Załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 7 lipca 2005 r).
[2] Madaj Arkadiusz, Katarzyna Mossor. 2019. „Evaluation of External Prestressing as a Strengthening Method for Existing Concrete Bridges”. Structural Engineering International 3: 412 – 416.
[3] Madaj Arkadiusz, Katarzyna Mossor. 2020. „Metody zabezpieczania kabli sprężających przed korozją”. Materiały Budowlane 572 (4): 42 – 44.
[4]Madaj Arkadiusz,Witold Wołowicki. 2010.Projektowanie mostów betonowych. Warszawa.WKŁ.
[5] Mada jArkadiusz,Witold Wołowicki, Michalina Węgrzynowska. 2006. „Wzmocnienie sprężonego mostu ramowego budowanego metodą wspornikową”. Inżynieria i Budownictwo 7 – 8.
[6] Model Code 2010. Final draft, Vol. 1, 2, FIB, March 2012.
[7] PN-EN 1992-1-1:2004. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[8] PN-EN 1992-2:2005. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. Obliczenia i reguły konstrukcyjne.
[9] PN-9/S-10042.Obiektymostowe.Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
[10] PN-EN 206-1: Beton. Część1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[11] Ściślewski Zbigniew. 1981. Korozja i ochrona zbrojenia. Warszwa. Arkady.
[12] Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich. Część I. Obiekty Mostowe. Wydanie 2. Warszawa 2008. (Załącznik do zarządzenia nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 r).
[13] Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich. Wydanie 1,Warszawa 2008. (Załącznik do zarządzenia nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r).

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 9/2020, strona 26-29 (spis treści >>)