logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - TUBADZIN (reklama)
Okładka II - NOVA (reklama)
Okładka III - ZCB OWCZARY (reklama)
Okładka IV - SOLBET (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

T. PiotrowskiNiewłaściwa wentylacja ściany trójwarstwowej z elewacją klinkierową / Inadequate ventilation of a three-layer wall causing the humidity problems inside the building ... 2-4
cytuj/citation: Tomasz Piotrowski. 2020. Niewłaściwa wentylacja ściany trójwarstwowej z elewacją klinkierową. Materiały Budowlane 577 (9): 2-4. DOI: 10.15199/33.2020.09.01

D. KramTrendy w elewacjach / Trends in facades ... 5-7
cytuj/citation: Dorota Kram. 2020. Trendy w elewacjach. Materiały Budowlane 577 (9): 5-7. DOI: 10.15199/33.2020.09.02

P. P. Woyciechowski, G. AdamczewskiEstetyka i trwałość elewacji obiektu sakralnego z prefabrykatów betonowych / Aesthetics and durability of the facade of the sacral building made of prefabricated concrete elements ... 8-10
cytuj/citation: Piotr P. Woyciechowski, Grzegorz Adamczewski. 2020. Estetyka i trwałość elewacji obiektu sakralnego z prefabrykatów betonowych. Materiały Budowlane 577 (9): 8-10. DOI: 10.15199/33.2020.09.03

Ł. DrobiecProblemy eksploatacyjne elewacji z prefabrykowanych płyt betonowych / Exploitation problems of a facade made of prefabricated concrete panels ... 11-13
cytuj/citation: Łukasz Drobiec. 2020. Problemy eksploatacyjne elewacji z prefabrykowanych płyt betonowych. Materiały Budowlane 577 (9): 11-13. DOI: 10.15199/33.2020.09.04

A. Madaj, K. MossorTrwałość i nośność sprężonych, betonowych przęseł mostów z rysami / Durability and load-bearing capacity of cracked prestressed concrete bridge spans ... 26-29
cytuj/citation: Arkadiusz Madaj, Katarzyna Mossor. 2020. Trwałość i nośność sprężonych, betonowych przęseł mostów z rysami. Materiały Budowlane 577 (9): 26-29. DOI: 10.15199/33.2020.09.05

B. Rymsza, L. Kornalewski, D. Litwin, A. CzyżewskiO możliwości kreowania skrzyżowań przyjaznych dla kierowców / About the possibilities of creating motorist-friendly intersections ... 44-45
cytuj/citation: Barbara Rymsza, Leszek Kornalewski, Dariusz Litwin, Adam Czyżewski. 2020. O możliwości kreowania skrzyżowań przyjaznych dla kierowców. Materiały Budowlane 577 (9): 44-45. DOI: 10.15199/33.2020.09.06

G.Adamczewski, P. P. WoyciechowskiPrefabrykacja w czasach pandemii – ratunek dla budownictwa? / Prefabrication in times of a pandemic – a rescue for the construction industry? ... 48-49
cytuj/citation: Grzegorz Adamczewski, Piotr P. Woyciechowski. 2020. Prefabrykacja w czasach pandemii – ratunek dla budownictwa?. Materiały Budowlane 577 (9): 48-49. DOI: 10.15199/33.2020.09.07

 

 ***

ARBOCEL P (reklama)

CANASTOL (reklama)

SEMPRE (reklama)

TEMAT WYDANIA – ELEWACJE

Ł. Kulczycki - Informacje marketingowe a faktycznie osiągane parametry użytkowe produktów fasadowych i jakie to ma znaczenie dla użytkownika (artykuł sponsorowany) ... 14

INFATEC (reklama)

M. Rokiel - Uszkodzenia warstwy elewacyjnej w systemie ETICS ... 17

A. Pałasz - Ocena jakości i trwałości powłok farb fasadowych ... 20

TEMAT WYDANIA – BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

T. Orłowski - Budowlana szczepionka na kryzys ... 22

ARBOCEL (reklama)

IMMERBAU (reklama)

Nowe, spienialne żywice WEBAC – Kombi (artykuł sponsorowany) ... 30

P. Rychlewski - Odkształcenia i przemieszczenia eksploatacyjne podpór mostowych ... 31

SOLETANCHE (reklama)

K. Germaniuk - Współczesne hydroizolacje mostowe ... 34

SODASIL (reklama)

ZPK SZUMOWO (reklama)

P. Tomala, M. Mońka - Aspekty techniczne i ekonomiczne budowy górnych przejść dla zwierząt wykonanych z blach falistych oraz z prefabrykatów żelbetowych ... 40

VIACON (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

K. Łaskawiec, L. Misiewicz, T. Rybarczyk - Wytrzymałość na ścinanie spoiny w murze z ABK ... 46

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

E. Kozak-Jagieła, H.B. Łoziczonek - Okna do budynków energooszczędnych ... 50

ARBOCEL (reklama)

P. Polak - ISOVER Stropmax 31 w nowym kolorze. Bardziej praktyczny i elegancki (artykuł sponsorowany) ... 53

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka - Historia dachówek źródłem wiedzy o pokryciach dachowych ... 54

PRAKTYKA BUDOWLANA

B. Sosna - Dynamiczny rozwój wyrobów betonowych w Polsce ... 57

AVASIL (reklama)

A. Solecki - Czarne chmury nad białym betonem ... 58

THIXAN (reklama)

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

J. Kus - Kształcenie dla budownictwa, potrzeby i możliwości ... 60

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

T. Cisek - Spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów istniejących ... 62

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 64

Program pilotażowy nowego generatora wniosków w wersji elektronicznej ... 65

INFORMATOR PRAWNY

J. Wawryniuk-Barańska - Projekt budowlany w nowej formie ... 66

M. Berdysz - Wejście w życie zmian do ustawy Prawo budowlane – przepisy przejściowe ... 68

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

R. Łuczak, S. Wolankiewicz, M. Wrzosek - Na drodze do bezpiecznej budowy ... 70

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska - Produkcja materiałów budowlanych w lipcu 2020 roku ... 72

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów budowlanych w lipcu 2020 roku ... 75

Spadek sprzedaży mieszkań w II kwartale 2020 roku ... 75

IBERSIL/EBROSIL (reklama)

J. Kobylarz - Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie siedmiu miesięcy 2020 roku ... 76