logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Industrial construction yesterday, today and tomorrow

prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu;
ORCID: 0000-0003-3643-9819

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.02.04
Artykuł przeglądowy (Review paper)

Streszczenie. Artykuł dotyczy historycznych uwarunkowań powstania kategorii Budownictwo przemysłowe z perspektywami jej rozwoju w XXIwieku. Przedstawiono rozwiązania projektowe adekwatne do stadiów rewolucji przemysłowej oraz współczesne wymagania stawiane takim obiektom. Podkreślono rolę myślenia proekologicznego w procesach projektowych, budowie i eksploatacji.

Słowa kluczowe: rewolucje przemysłowe; budynki starej i nowej generacji; ekologia.

Abstract. The article concerns the historical conditions for the creation of the Industrial Construction category with prospects for its development in the 21st century.Design solutions adequate to the stages of the industrial revolution and contemporary requirements for such objects were presented. The role of pro-ecological thinking in design, construction and operation processes was emphasized.

Keywords:
industrial revolutions; old and new generation buildings; ecology.

Literatura
[1] Bąbiński Czesław. 1972. Projektowanie zakładów przemysłowych. Warszawa. WNT. s. 751.
[2] Butterman Erica. 2013. 5 New Trends in Construction and Building. American Society of Mechanical Engineers.
[3] Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG.
[4] Smith R. E. 2010. Prefab Architecture: A guide to modular design. Wiley; 1 edition, s. 400.
[5] Thales buildings its factory of the future in the Bordeaux region. 01.28.2015. 1 C rue Louis Braille, 35136 Saint-Jacques-De-La-Lande – RENNES.
[6] Zima Krzysztof. 2012. Zarządzanie informacjami w zintegrowanej realizacji inwestycji. ZN WSOWL, 4 (166).
Przyjęto do druku: 28.01.2020 r.

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 2/2020, strona 36-38 (spis treści >>)