logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Na początku grudnia br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał pierwszą umowę dotacji w programie Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Jako pierwsza, ze środków NFOŚiGW na ten cel, skorzysta podkarpacka gmina Padew Narodowa. Podpis pod pierwszą umową dotacji dla projektu realizowanego w tym programie złożyła Małgorzata Skucha, zastępca prezesa Zarządu, która podczas uroczystości w Warszawie powiedziała, że niewielka, ale ambitna gmina z Podkarpacia była również pierwszą przy składaniu wniosku w tym programie.

W skali Narodowego Funduszu finansowa wielkość inwestycji nie jest  duża, ale dla niewielkiej Padwi (położonej nad Wisłą między Mielcem a Sandomierzem) realizacja tego projektu ma olbrzymie znaczenie. Dotacja 0,5 mln zł z NFOŚiGW pozwoli na podłączenie prawie trzystu budynków do budowanej zbiorczej sieci kanalizacyjnej i za kilka miesięcy wszyscy mieszkańcy aglomeracji przyłączeni zostaną do zbiorczej kanalizacji – powiedział wójt gminy Kazimierz Popiołek. Skanalizowanie i oczyszczenie ścieków na tym terenie stanowi priorytet w wypełnieniu wymogów Traktatu Akcesyjnego, a aglomerację wpisano do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Znaczna część terenu objętego przedsięwzięciem położona jest na obszarze Natura 2000.