logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Tomasz Burdzy, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ORCID: 0000-0002-1225-5583
dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ORCID: 0000-0003-4736-4824
dr inż. Grzegorz Krajewski, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych
ORCID: 0000-0003-1016-7616

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.07.02
Oryginalny artykuł naukowy (Original research paper)

 

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wystroju i wyposażenia lokali handlowych, typu odzieżowego, zlokalizowanych przy pasażach centrów handlowych, na działanie instalacji oddymiających. Przeprowadzone analizy CFD oraz próby z wykorzystaniem gorącego dymu wskazują, że wyposażenie i wystrój lokali handlowych mają istotny wpływ na oddymianie. Lokalizacja i wykończenie przyległych pomieszczeń, funkcjonalnie powiązanych z salą sprzedaży lokalu handlowego, powinny być analizowane pod kątem ewakuacji. Na podstawie analizy CFD przykładowych lokali handlowych stwierdzono, że mogą się one całkowicie różnić w zależności od tego, czy uwzględniono wystrój i wyposażenie lokalu oraz że jest ona dobrym narzędziem inżynierskim pozwalającym już na etapie projektowania przewidzieć wszystkie istotne kwestie dotyczące poprawnej pracy instalacji oddymiających.
Słowa kluczowe: wentylacja pożarowa; oddymianie lokali handlowych; pasaż, lokale handlowe; doprowadzenie powietrza kompensacyjnego; ewakuacja.

Analysis of the impact of equipment of commercial premises adjacent to the shopping mall passage on smoke extraction

Abstract. The article presents the results of research on the impact of interior decoration and furnishing of commercial type clothing stores, located at passage in commercial malls on operation of smoke extraction installations. CFD analyses and tests carried out with hot smoke show that interior decoration and equipment used in commercial mall has huge impact on smoke extraction. Further more localization and interior decoration of rooms connected to commercial spaces functionally related to the sales room of the commercial store, should be analyzed individualy focus on evacuation. Results form CFD modeling on examples of commercial stores can be totally different if the interior decoration and equipment in commercial mall was taken under consideration. CFD modeling is good engineering tool that allowing already at the design stage anticipate all important problems concerned with correct operation of the smoke extraction instalation.
Keywords: fire ventilation; providing air supply; shoppingmall; smoke extraction of commercial spaces; commercial spaces; evacuation.

 

Literatura
[1] BS 7346-4:2003 Components for smoke and heat control systems – Part 4: Functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing steady-state design fires. Code of practice.
[2] BS 7346-5:2005 Components for smoke and heat control systems. Functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing time-dependent design fires. Code of practice.
[3] Burdzy Tomasz. 2018. Indywidualne systemy oddymiania wielokondygnacyjnych lokali handlowo-usługowych przyległych do pasażu galerii handlowych. Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja: 50 – 61.
[4] Gwynne Steven M.V., Eric R. Rosenbaum, Morgan J. Hurley. 2015. Employing the Hydraulic Model inAssessing Emergency Movement 59, „SFPE Handbook of Fire Protection Engineering” fifth edition. 2135 – 2171. DOI: 10.1007/978-1-4939-2565-0.
[5] Król Małgorzata, Aleksander Król. 2017. „Multi-criteria numerical analysis of factors influencing the efficiency of natural smoke venting of atria”. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics 170: 149 – 161. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2017.08.012.
[6] NFPA 92 Systemy ochrony przed zadymieniem. Edycja 2012.
[7] PD 7974-6:2004 The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings – Part 6: Human factors: Life safety strategies – Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6).
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) wraz z późniejszymi zmianami: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285).
[9] Qiang Fu, Bin Peng, Li Chen. 2014. „Performance-Based Smoke Prevention and Extraction SystemDesign for an ExhibitionCenter”. Published by Elsevier Ltd. Procedia Engineering 71: 544 – 551. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.04.078.
[10] Węgrzyński Wojciech, Gabriel Vigne. 2017. Experimental and numerical evaluation of the influence of the soot yield on the visibility in smoke in CFD analysis. Fire Saf Journal, 91, 389–398. https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2017.03.053.

Przyjęto do druku: 01.07.2019 r.

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 7/2019, strona 14-17 (spis treści >>)