logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże

Grupa Górażdże organizuje projekt edukacyjny pod nazwą Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże skierowany do studentów ostatnich lat wyższych uczelni technicznych kierunków budownictwa i pokrewnych oraz studentów kół naukowych na tych kierunkach. Celem projektu jest szeroka popularyzacja wśród studentów zagadnień technicznych, technologicznych,ekonomicznych i ekologicznych związanych z wytwarzaniem nowoczesnych i proekologicznych materiałów budowlanych. W ramach projektu studenci wraz z opiekunami będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych w zakładach produkcyjnych Grupy Górażdże przez naszych menadżerów. Poznają m.in. Cementownię Górażdże, Przemiałownię Ekocem, kopalnie kruszyw oraz wytwórnie betonu towarowego.

Integralną częścią przedsięwzięcia będą dwa konkursy z atrakcyjnymi nagrodami (w kategorii zespołowej i indywidualnej) dotyczące właściwości i zastosowania cementu, betonu i kruszyw.  W projekcie weźmie udział 17 uczelni technicznych z całego kraju reprezentowanych przez zespoły złożone z 10 studentów i 2 opiekunów. Projekt rozpocznie się w styczniu 2011 i  zakończy galą finałową w maju 2012.

Uczestnicząc w projekcie edukacyjnym Grupy Górażdże studenci będą mieli okazję

• poznać najnowsze technologii produkcji cementu oraz innowacyjne trendy w technologii betonu i produkcji kruszyw poprzez udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych w zakładach produkcyjnych Grupy Górażdże przez jej kadrę menadżerską 

• sprawdzić się w konkursie zespołowym pt. "Właściwości i możliwości zastosowania cementów Grupy Górażdże w praktyce" oraz konkursie indywidualnym nt. Wiedzy o technologii betonu i o Grupie Górażdże. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 grudnia 2011 r.  Więcej informacji (Regulamin Konkursu, Karta zgłoszenia): www.gorazdze.pl