logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - papy ICOPAL (reklama)
Okładka II - Fakro (reklama)
Okładka III - ITB (reklama)
Okładka IV - Solbet (reklama)

XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji ... 2

Reklama Velux

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

 

P. Narowski – Metody wyznaczania zapotrzebowania na energię budynku zgodnie z PN-ENISO52016-1 / Methods of determination of demand for the energy of building in accordance with PN-EN ISO 52016-1 ... 14
cytuj/citation: Narowski Piotr. 2019. Metody wyznaczania zapotrzebowania na energię budynku zgodnie z PN-ENISO52016-1. Materiały Budowlane 557 (1): 14-18. DOI:- 10.15199/33.2019.01.01

J. Rucińska, J. Kwiatkowski, A. Wiszniewski – Określenie referencyjnego standardu energetycznego budynków wielorodzinnych do wyznaczania ich klasy energetycznej / Estimation of the reference energy standard of multi-family residential buildings for the purpose of determining their energy class ... 19
cytuj/citation: Rucińska Joanna, Kwiatkowski Jerzy, Wiszniewski Andrzej. 2019. Określenie referencyjnego standardu energetycznego budynków wielorodzinnych do wyznaczania ich klasy energetycznej. Materiały Budowlane 557 (1): 19-23. DOI: 10.15199/33.2019.01.02

U. Berardi – Recent trends in superinsulation materials for building – aerogel-enhanced products / Najnowsze trendy w superizolacyjnych materiałach budowlanych
– produkty wzbogacone aerożelem
 ... 26
cytuj/citation: Berardi Umberto. 2019. Recent trends in superinsulation materials for building – aerogel-enhanced products. Materiały Budowlane 557 (1): 26-29. DOI: 10.15199/33.2019.01.03

J. Kwiatkowski, O. Dybiński, Ł. Hada – Weryfikacja zamówionej mocy cieplnej za pomocą symulacji dynamicznych / Verification of the designed heat load using dynamic energy modelling ... 30
cytuj/citation: Kwiatkowski Jerzy, Dybiński Olaf, Hada Łukasz. 2019. Weryfikacja zamówionej mocy cieplnej za pomocą symulacji dynamicznych. Materiały Budowlane 557 (1): 30-33. DOI: 10.15199/33.2019.01.04

M. Mijakowski – Wymiana pary wodnej pomiędzy materiałami budowlanymi a powietrzem w pomieszczeniu / Water vapour transport between buildings materials and indoor air ... 34
cytuj/citation: Mijakowski Maciej. 2019. Wymiana pary wodnej pomiędzy materiałami budowlanymi a powietrzem w pomieszczeniu. Materiały Budowlane 557 (1): 34-36. DOI: 10.15199/33.2019.01.05

R. Stachniewicz – Kontrola sprawności wentylacji przy użyciu termowizji / Ventilation efficiency control using thermovision ... 38
cytuj/citation: Stachniewicz Robert. 2019. Kontrola sprawności wentylacji przy użyciu termowizji. Materiały Budowlane 557 (1): 38-41. DOI: 10.15199/33.2019.01.06

A. Trząski – Analiza porównawcza wartości sezonowego współczynnika efektywności grzewczej pomp ciepła określonej różnymi metodami / Comparative analysis of heat pump’s seasonal coefficient of performance values estimated with various methods ... 42
cytuj/citation: Trząski Adrian. 2019. Analiza porównawcza wartości sezonowego współczynnika efektywności grzewczej pomp ciepła określonej różnymi metodami. Materiały Budowlane 557 (1): 42-45. DOI: 10.15199/33.2019.01.07

M. Słowik, H. Nowak – Semitransparentne systemy fotowoltaiczne zintegrowane z przeszkleniem jako element wspomagający zrównoważone budynki biurowe / Semi-transparent solar cells systems integrated with glazing as an element supporting sustainable office buildings ... 46
cytuj/citation: Słowik Magda, Nowak Henryk. 2019. Semitransparentne systemy fotowoltaiczne zintegrowane z przeszkleniem jako element wspomagający zrównoważone budynki biurowe. Materiały Budowlane 557 (1): 46-49. DOI: 10.15199/33.2019.01.08

O. Dybiński, J. Kwiatkowski, K. Różycki, A. Węglarz, R. Kwiecień – Analiza oszczędności energii wynikającej z zastosowania automatycznego systemu sterowania ogrzewaniem w budynku wielorodzinnym / Analysis of energy savings achieved due to application of a heating control system in multi-family building ... 50
cytuj/citation: Dybiński Olaf, Kwiatkowski Jerzy, Różycki Kamil, Węglarz Arkadiusz, Kwiecień Roman. 2018. Analiza oszczędności energii wynikającej z zastosowania automatycznego systemu sterowania ogrzewaniem w budynku wielorodzinnym. Materiały Budowlane 557 (1): 50-52. DOI: 10.15199/33.2019.01.09

J. Sinacka, E. Szczechowiak – Stropy i sufity grzewczo-chłodzące o dużej pojemności cieplnej / Thermally activated building systems with high thermal capacity ... 54
cytuj/citation: Sinacka Joanna, Szczechowiak Szczechowiak. 2019. Stropy i sufity grzewczo-chłodzące o dużej pojemności cieplnej. Materiały Budowlane 557 (1): 54-56. DOI: 10.15199/33.2019.01.10

H. Garbalińska, L. Cederholm – Przewodność cieplna betonu komórkowego różnych klas gęstości wyznaczana w różnym stanie zawilgocenia / Thermal conductivity of autoclaved aerated concrete of different density classes measured at different moisture states ... 58
cytuj/citation: Garbalińska Halina, Cederholm Linda. 2019. Przewodność cieplna betonu komórkowego różnych klas gęstości wyznaczana w różnym stanie zawilgocenia. Materiały Budowlane 557 (1): 6-7. DOI: 10.15199/33.2019.01.11

D. Schneider,A. Szymczak-Graczyk – Wyznaczenie modułu sztywności pianki poliuretanowej in situ / Determination of the stiffness modulus of polyurethane foam in situ ... 62
cytuj/citation: Schneider Daria, Szymczak-Graczyk Anna. 2019. Wyznaczenie modułu sztywności pianki poliuretanowej in situ. Materiały Budowlane 557 (1): 62-63. DOI: 10.15199/33.2019.01.12

Ł. Drobiec – Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy połączeń ścian prostopadłych. Cz. 2 / Tests of full scale AAC walls subjected to compression – analysis of the connection zone of perpendicular walls. Part 2 ... 68
cytuj/citation: Drobiec Łukasz. 2019. Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy połączeń ścian prostopadłych. Cz. 2. Materiały Budowlane 557 (1): 68-69. DOI: 10.15199/33.2019.01.13

A. Bać – Zrównoważona siedziba zarządu Bloomberga w Londynie / Sustainable Bloomberg’s headquarters in London ... 78
cytuj/citation: Bać Anna. 2019. Zrównoważona siedziba zarządu Bloomberga w Londynie. Materiały Budowlane 557 (1): 78-79. DOI: 10.15199/33.2019.01.14

A. Ambroziak, M. Grabski – Sposoby przykładania obciążenia zmiennego na konstrukcję płytowo-słupową / The methods of live loads application to slab-column structures ... 80
cytuj/citation: Ambroziak Andrzej, Grabski Maciej. 2019. Sposoby przykładania obciążenia zmiennego na konstrukcję płytowo-słupową. Materiały Budowlane 557 (1): 80-82. DOI: 10.15199/33.2019.01.15

Sz. Dawczyński, R. Krzywoń, J. Hulimka – Awaria stropu w budynku biurowym spowodowana betonowaniem w niekorzystnych warunkach atmosferycznych / Floor failure in office building caused by concreting in adverse weather conditions ... 83
cytuj/citation: Dawczyński Szymon, Krzywoń Rafał, Hulimka Jacek. 2019. Awaria stropu w budynku biurowym spowodowana betonowaniem w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Materiały Budowlane 557 (1): 83-85. DOI: 10.15199/33.2019.01.16

H. Żelazny – Znaczenie filara międzyokiennego w kształtowaniu warunków widzenia w sali dydaktycznej / The importance of the window pillar in shaping the vision conditions in the didactic room ... 86
cytuj/citation: Żelazny Henryk. 2019. Znaczenie filara międzyokiennego w kształtowaniu warunków widzenia w sali dydaktycznej. Materiały Budowlane 557 (1): 86-87. DOI: 10.15199/33.2019.01.17

R. Ostromęcki – „Ręczne” wymiarowanie zbrojenia prostokątnych przekrojów mimośrodowo ściskanych / „By-hand” dimensioning of rectangular reinforced concrete cross-sections subjected to eccentric compression ... 88
cytuj/citation: Ostromęcki Rafał. 2019. „Ręczne” wymiarowanie zbrojenia prostokątnych przekrojów mimośrodowo ściskanych. Materiały Budowlane 557 (1): 88-91. DOI: 10.15199/33.2019.01.18

TEMAT WYDANIA – Energooszczędność w budownictwie

K. Witczak – Nowa dyrektywa EPBD dotycząca efektywności energetycznej budynków ... 4

cytuj: Witczak Konrad. Nowa dyrektywa EPBD dotycząca efektywności energetycznej budynków. 2019. Materiały Budowlane 557 (1): 6-7.

Reklama Schock

Ł. Kulczycki – Trwałość elewacji a dobór materiałów do jej wykonania ... 8

Jesteśmy jedną z najbardziej reprezentatywnych organizacji producenckich w budownictwie  ... 10

Kompleksowa termomodernizacja rozwiąże problem smogu ... 12

 Reklama ITB

P. PolakISOVER Stropmax 31 – przełom w izolacji sufitów garaży oraz pomieszczeń technicznych ... 24

M. Fedorczak-Cisak, M. Furtak, J. SzumińskiBadania in situ innowacyjnego systemu budowy domów jednorodzinnych o konstrukcji drewnianej ... 37

 Reklama Alitech

 Reklama JRS

 Fundusze Europejskie na termomodernizację ... 53

 Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku nowa forma finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych ... 57

 D. RatajczakNowe wytyczne SITP dotyczące ocieplenia elewacji budynków ... 64

Reklama Viatop

J. Żurawski12. Dni Oszczędzania Energii ... 67

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

P. MielczarekStropy w budownictwie mieszkaniowym i biurowym ... 70

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaRóżnica między wentylacją dachu a przewiewem ... 72

Reklama Painpol

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

P. Sulik, P. TurkowskiZabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych – najczęściej zadawane pytania ...76

 

PRAKTYKA BUDOWLANA

Canastol (reklama)

 BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

Każdy wypadek to wielka tragedia – rozmowa z Przemysławem Matowickim, szefem Grupy Roboczej BHP działającej przy Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie ... 92

RYNEK BUDOWLANY

BIM-owanie w kosztorysowaniu, czyli mamy model obiektu i co dalej? ... 93

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w listopadzie 2018 roku ... 94

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie jedenastu miesięcy 2018 roku ... 97

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów dla budownictwa w listopadzie 2018 roku ... 98

Wirtualna Czytelnia 

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje

KONFERENCJE

Ł. Kruk, P. Rychlewski - Jubileusz 100-lecia Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego ... 100

K. Wiśniewska - II Konferencja Naukowo-Techniczna „Rusztowania” ... 101

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich