logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Piotr Antosiewicz, mgr inż. Przemysław Suchy, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.09.23

Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono problematykę związaną z badaniami wentylatorów oddymiających zgodnie z normą PN-EN 12101-3:2015 oraz przedstawiono wybrane najważniejsze zmiany w porównaniu z wersją normy z 2004 r. Omówiono badanie odporności wentylatorów na działanie w wysokiej temperaturze na przykładzie Laboratorium Badań Ogniowych działającym przy Instytucie Techniki Budowlanej. Zaprezentowano także potencjalne zagrożenia wynikające z zastosowania wentylatorów oddymiających bez wymaganej odporności na działanie systemu oddymiania w budynkach użyteczności publicznej.

Słowa kluczowe: pożarowe wentylatory oddymiające; odprowadzanie gazów pożarowych; wentylacja pożarowa.

Testing powered smoke and heat control ventilators according
to standard PN-EN 12101-3:2015

Abstract. The article presents the basic information related to tests of powered smoke and heat control ventilator according to PN-EN 12101-3:2015 and shows selected key changes compared to the previous version of Standard from 2004. The study of resistance to fire of fans was discussed on the example of tests performed in the Fire Testing Laboratory operating at the Building Research Institute inWarsaw. Potential dangers resulting fromthe use of heat and smoke exhaust fans without the required resistance to fire in public buildings were also presented.

Keywords: powered smoke and heat control ventilators; exhaust of fire gases; fire ventilation.

Literatura
[1] Antosiewicz Piotr, Paweł Sulik,WojciechWęgrzyński.
2015. „Kompatybilność elektromagnetycznawurządzeniach
przeciwpożarowych”. Materiały Budowlane
515 (7): 49 – 51. DOI: 10.15199/33.2015.07.12.
[2] Krajewski Grzegorz,WojciechWęgrzyński. 2014.
„Wentylacja pożarowa garaży – błędy projektowe iwykonawcze”.
MateriałyBudowlane 506 (10): 141 – 143.
[3] PN-EN 12101-3:2015-10 – Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3:Wymagania
techniczne dotyczące urządzeń domechanicznego
odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów).
[4] PN-EN 12101-3:2004 – Systemy kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepła – Część 3:Wymagania
techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających.
[5] PN-EN 13501-4:2016-07 – Klasyfikacja ogniowa
wyrobów budowlanych i elementów budynków
– Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań
odporności ogniowej elementów systemów
kontroli rozprzestrzeniania dymu.
[6]Węgrzyński Wojciech, Grzegorz Krajewski. 2015.
„Wentylacjapożarowa tunelidrogowych”.MateriałyBudowlane
510 (2): 14 – 16.DOI: 10.15199/33.2015.02.03.
[7] Węgrzyński Wojciech, Grzegorz Krajewski.
2017. „Influence of wind on natural smoke and heat
exhaust system performance in fire conditions”. Journal
of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics
164: 44 – 53.DOI: 10.1016/j.jweia.2017.01.014.
[8] Węgrzyński Wojciech, Grzegorz Krajewski,
Paweł Sulik. 2014. „Systemy wentylacji pożarowej
w budynkach”. Inżynier Budownictwa (9): 54 – 59.
[9] Węgrzyński Wojciech, Tomasz Lipecki. 2018.
„Wind and Fire Coupled Modelling – Part I:
Literature Review”. Fire Technology 54: 1405 –
1442. DOI:10.1007/s10694-018-0748-5.
[10]WęgrzyńskiWojciech,TomaszLipecki,Grzegorz
Krajewski. 2018. „Wind and Fire Coupled Modelling
– Part II: Good Practice Guidelines”. Fire Technology
54: 1443 – 1485. DOI: 10.1007/s10694-018-0749-4.
[11] Węgrzyński Wojciech, Paweł Sulik. 2016.
„The philosophy of fire safety engineering in the
shaping of civil engineering development”. Bulletin
of the Polish Academy of Sciences: Technical
Sciences 64. DOI:10.1515/bpasts-2016-0081.
[12] Węgrzyński Wojciech, Grzegorz Sztarbała,
Grzegorz Krajewski. 2012. „Praktyczne aspekty
zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach
zamkniętych”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe.
Przyjęto do druku: 23.07.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 09/2018, strona 82-84 (spis treści >>)