logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Artur Juszczyk Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.03.20

Przedstawiono analizę rozwiązań historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej.Obiekt nie jest typową budowlą stosowaną przy pokonywaniu analogicznych przeszkód w tamtych czasach. Zastosowano w niej układ trzech przęseł stalowych na podporach ceglanych. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt realizacji przęsła nurtowego obiektu kolejowego w postaci belki zawieszonej na wspornikach sąsiednich przęseł, a przyczółki zostały wydłużone sklepieniami. Opisano aktualny stan techniczny konstrukcji obiektu. Zaproponowano możliwe sposoby rewitalizacji obiektu oraz omówiono utrudnienia związane z tym przedsięwzięciem.

Słowa kluczowe: obiekt mostowy; stalowy most kolejowy; rewitalizacja mostów.

* * *

The problems of revitalization of the historical railway bridge of a cantilever structure

The paper presents an analysis of the structural solutions of a historical railway bridge of a cantilever structure. This object wasn’t a typical structure used to cross analogical barriers in those times. Three steel spans at piers made of bricks have been used. There would be nothing special about it, if not the fact that a beam hanged at cantilevers of the anchor spans has been used as main span and abutments have been extended with a vaultings. The current technical state of the structure has been described. Possible ways of revitalization of the structure have been proposed and associated difficulties have been discussed.

Keywords: bridge structure; steel railway bridge; revitalization of bridges.

Literatura

[1] Bień Jan. 2010. Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych.Warszawa.WKŁ.
[2] Biliszczuk Jan i inni. 2014. „Rewitalizacja starego wiaduktu kolejowego z przeznaczeniem na kładkę dla pieszych”. Mosty (6): 53 – 55.
[3] Juszczyk Artur, Marek Dankowski,AdamWysokowski. 2016. „Problematyka utrzymania nieużytkowanych mostów kolejowych na przykładzie linii nr 368wzachodniejWielkopolsce”. Inżynier Budownictwa (4): 92 – 96.
[4] Juszczyk Artur. 2016. „Analiza rozwiązania konstrukcyjnego kolejowego mostu wspornikowego sprzed stu lat”. Mosty (3): 26 – 29.
[5] Linia kolejowa: 379 Konotop – Sulechów; www.bazakolejowa.pl. (dostęp: 30.11.2017 r.).
[6] Rymsza Barbara. 2011. „Zabytkowy most w forcie Bema w Warszawie–renowacja pomyślnie zakończona”. Czasopismo Techniczne. Budownictwo (19): 277 – 287.
[7] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów, przyjęte uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z 22.04.2011 r.

Otrzymano : 11.01.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 03/2018, str. 51-52 (spis treści >>)