logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 02/2018

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - PSB (reklama)
Okładka II - JET-GROUTING (reklama)
Okładka III - ZCB Owczary (reklama)
Okładka IV - Icopal (reklama)

20 lat Grupy PSB

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

E. Roguska – Analiza ryzyka w projektach tunelowych / Risk analysis in tunnelling projects  ... 21
cytuj/citation: Roguska Emilia . 2018. "Analiza ryzyka w projektach tunelowych". Materiały Budowlane 546 (2): 21-24. DOI: 10.15199/33.2018.02.06

M. Ochmański – Szacowanie osiadania powierzchni terenu wywołanego drążeniem tunelu tarczą zmechanizowaną TBM / Estimation of the surface settlement induced by TBM tunnelling ... 26
cytuj/citation: Ochmański Maciej . 2018. "Szacowanie osiadania powierzchni terenu wywołanego drążeniem tunelu tarczą zmechanizowaną TBM". Materiały Budowlane 546 (2): 26-28. DOI: 10.15199/33.2018.02.07

M. Sobolewski –Wpływ porowatości na przewodnictwo cieplne piaskowego betonu komórkowego / Influence of the porosity on the thermal conductivity of the sand aerated concrete ... 32
cytuj/citation: Sobolewski Mariusz . 2018. "Wpływ porowatości na przewodnictwo cieplne piaskowego betonu komórkowego". Materiały Budowlane 546 (114): 32-34. DOI: 10.15199/33.2018.02.09

W. Derkowski, P. Skupień – Złącza w prefabrykowanych konstrukcjach ścianowych / Structural joints in precast wall structures ... 35
cytuj/citation:  Derkowski Wit, Piotr Skupień . 2018. "Złącza w prefabrykowanych konstrukcjach ścianowych". Materiały Budowlane 546 (114): 35-37. DOI: 10.15199/33.2018.02.10

M. Krajewska, N. Kwiecińska, J. Kwiatkowski – Analiza zużycia energii w budynku biurowym na podstawie rzeczywistych pomiarów / Analysis of energy consumption in office building based on real measurement data ... 41
cytuj/citation:  Krajewska Magdalena, Natalia Kwiecińska, Jerzy Kwiatkowski . 2018. "Analiza zużycia energii w budynku biurowym na podstawie rzeczywistych pomiarów". Materiały Budowlane 546 (2): 41-45. DOI: 10.15199/33.2018.02.12

H. Witkowski – Sekwestracja CO2 w betonie w procesie karbonatyzacji w ujęciu normy PN-EN 16757:2017-07 / CO2 sequestration in carbonation process in terms of standard PN-EN 16757:2017-07 ... 46
cytuj/citation: Witkowski Hubert . 2018. "Sekwestracja CO2 w betonie w procesie karbonatyzacji w ujęciu normy PN-EN 16757:2017-07". Materiały Budowlane 546 (2): 46-49. DOI: 10.15199/33.2018.02.13

M. Babiak, M. Ratajczak – Ocena szkód pożarowych konstrukcji żelbetowej za pomocą analizy SEM / Evaluation of fire damage in reinforced concrete construction with SEM analysis ... 50
cytuj/citation:  Babiak Michał, Maria Ratajczak . 2018. "Ocena szkód pożarowych konstrukcji żelbetowej za pomocą analizy SEM". Materiały Budowlane 546 (2): 50-52. DOI: 10.15199/33.2018.02.14

M. Płachecki, K. Koziński – Naprawa i wzmocnienie konstrukcji budynku wielkopłytowego uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu / Repair and strengthen the structure of the large-panel building demaged by a gas explosion ... 53
cytuj/citation:  Płachecki Marian, Krzysztof Koziński . 2018. "Naprawa i wzmocnienie konstrukcji budynku wielkopłytowego uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu". Materiały Budowlane 546 (2): 53-55. DOI: 10.15199/33.2018.02.15

A. Sz. Borkowski – Analizy nasłonecznienia z wykorzystaniem BIM / Sunlight and shade analysis using BIM ... 62
cytuj/citation: Borkowski Andrzej Szymon. 2018. "Analizy nasłonecznienia z wykorzystaniem BIM". Materiały Budowlane 546 (2): 62-63. DOI: 10.15199/33.2018.02.18

 

***

Konferencje Efektywność Energetyczna w Budownictwie (reklama)

TEMAT WYDANIA – Infrastruktura i budownictwo podziemne

B. PrzybyłaPrzykłady nowych rozwiązań w bezwykopowych technologiach budowy podziemnej infrastruktury sieciowej ... 8
cytuj: Przybyła Bogdan. 2018. "Przykłady nowych rozwiązań w bezwykopowych technologiach budowy podziemnej infrastruktury sieciowej". Materiały Budowlane 546 (2): 8-11. DOI: 10.15199/33.2018.02.01

M. DerlaczBudowa tunelu kolejowego pod wiaduktami metodą podstropową ... 12
cytuj: Derlacz Marcin. 2018. "Budowa tunelu kolejowego pod wiaduktami metodą podstropową". Materiały Budowlane 546 (2): 12-13 . DOI: 10.15199/33.2018.02.02

AARSLEFF (reklama)

P. Popielski, K. Radzicki, A. KasprzakMożliwości oceny szczelności podłoża i obudowy głębokiego wykopu ... 14
cytuj: Popielski Paweł , Krzysztof Radzicki, Adam Kasprzak. 2018. "Możliwości oceny szczelności podłoża i obudowy głębokiego wykopu". Materiały Budowlane 546 (2): 14-16. DOI: 10.15199/33.2018.02.03

Lloyd Acoustic (reklama) 

P. RychlewskiWodoszczelność wytężonych ścian szczelinowych ... 18
cytuj: Rychlewski Piotr . 2018. "Wodoszczelność wytężonych ścian szczelinowych". Materiały Budowlane 546 (2): 18. DOI: 10.15199/33.2018.02.04

U. TomczakCztery metody ograniczania dopływu wody do wykopu ... 19
cytuj: Tomczak Urszula . 2018. "Cztery metody ograniczania dopływu wody do wykopu". Materiały Budowlane 546 (2): 19-20. DOI: 10.15199/33.2018.02.05

GSI (reklama) 

A. BrzezińskiRealizacja części podziemnej Varso – najwyższego budynku w Polsce ... 29
cytuj: Brzeziński Andrzej . 2018. "Realizacja części podziemnej Varso – najwyższego budynku w Polsce". Materiały Budowlane 546 (2): 29-31. DOI: 10.15199/33.2018.02.08

 DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaZmiany w zasadach wentylowania dachów w wytycznych Związku Dekarzy Niemieckich ... 38
cytuj: Patoka Krzysztof . 2018. "Zmiany w zasadach wentylowania dachów w wytycznych Związku Dekarzy Niemieckich". Materiały Budowlane 546 (2): 38-40. DOI: 10.15199/33.2018.02.11

PRAKTYKA BUDOWLANA


J. SękowskiUszkodzenia podłóg wykonanych na gruncie w ocenie geotechnicznej ... 56
cytuj: Sękowski Jerzy . 2018. "Uszkodzenia podłóg wykonanych na gruncie w ocenie geotechnicznej". Materiały Budowlane 546 (2): 56-59. DOI: 10.15199/33.2018.02.16

BIM W BUDOWNICTWIE

W. Gwizdak Rozważania dotyczące przepisów związanych z nasłonecznieniem pomieszczeń ... 60
cytuj: Gwizdak Wojciech. 2018. "Rozważania dotyczące przepisów związanych z nasłonecznieniem pomieszczeń". Materiały Budowlane 546 (2): 60-61. DOI: 10.15199/33.2018.02.17

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska Produkcja materiałów budowlanych w 2017 roku ... 64
cytuj: Kowalska Małgorzata. 2018. "Produkcja materiałów budowlanych w 2017 roku". Materiały Budowlane 546 (2): 64-66. DOI: 10.15199/33.2018.02.19

J. Kobylarz Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2017 roku ... 67
cytuj: Kobylarz Janusz. 2018. "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2017 roku". Materiały Budowlane 546 (2): 67-69. DOI: 10.15199/33.2018.02.20

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów dla budownictwa w 2017 roku ... 69

M. KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w 2017 roku ... 70
cytuj: Kowalska Małgorzata. 2018. "Efekty budownictwa mieszkaniowego w 2017 roku". Materiały Budowlane 546 (2): 70-73. DOI: 10.15199/33.2018.02.21

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 74

PRAWO W BUDOWNICTWIE

Z. WalczukNowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Omówienie zmian w działach III i VI ... 75
cytuj: Walczuk Zofia . 2018. "Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Omówienie zmian w działach III i VI". Materiały Budowlane 546 (2): 75-77. DOI: 10.15199/33.2018.02.22

GammaCad (reklama)

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 78

Prenumerata dla szkół średnich ... 80