logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

XVII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
w CIECHOCINKU 12-14 PAŹDZIERNIKA
________________________________________


12-14 października br. odbędzie się w Ciechocinku Konferencję XVII   Naukowo-Techniczna Konferencja, której tematem są:

„ KRYTERIA WYBORU OFERTY, WADY DOKUMENTACJI KOSZTOWEJ, WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA ORAZ ROZLICZANIE WADIUM W ŚWIETLE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

PATRONAT HONOROWY SPRAWUJĄ:
Minister Infrastruktury
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ZŁOTY SPONSOR KONFERENCJI   

WK                    

SPONSOR KONFERENCJI

Kreisel

PROBLEMATYKA REFERATÓW

Podczas tegorocznej Konferencji zostaną omówione  skutki wynikające z wyboru oferty wg. kryterium „najniższej ceny”. Przybliżone zostaną także  kryteria wyboru oferty w oparciu o prawodawstwo innych krajów unijnych a następnie możliwości i propozycje innych kryteriów wyboru niż „najniższa cena”. Drugim obszarem tematycznym  będą błędy w szacowaniu wartości zamówienia a w szczególności przy sporządzaniu przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych. Z dużym zainteresowaniem na pewno spotka się część poświęcona podstawom formalnym wykluczania niektórych wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne i skutki praktyczne w stosowaniu aktualnie obowiązujących zasad. Ciekawe  wydaje się również zagadnienie problemów w rozliczaniu wadium będących skutkiem niejednoznacznych przepisów, które wykorzystywane są w sposób nie zawsze uczciwy przez zamawiających. Na zakończenie Konferencji przedstawione zostaną propozycje zmiany w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Tematy referatów:
•    Kryterium najniższej ceny! Strach, niekompetencja czy jedno i drugie?
•    Kryteria wyboru oferty w perspektywie unijnej
•    Skutki wyboru najtańszego usługodawcy. Studium przypadków
•    Nieprawidłowości i nadużycia zamawiających przy zatrzymaniu wadium oraz możliwość skutecznego dochodzenia przez wykonawców jego zwrotu
•    Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
•    Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego w zamówieniach publicznych – szansa czy ryzyko?
•    Sposób obliczenia cen ofertowych w świetle zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
•    Przedmiary robót, roboty tymczasowe i specyfikacje techniczne przy sporządzaniu kosztorysów w zamówieniach publicznych
•    Błędy w przedmiarowaniu i kosztorysowaniu inwestorskim oraz ofertowym – ich wpływ na wydłużanie procedur przetargowych

UWAGA !!!
Każdy uczestnik wraz ze ZGŁOSZENIEM UCZESTNICTWA może przesłać do Komitetu Organizacyjnego jedno lub dwa pytania z
obszaru objętego tematyką Konferencji. Odpowiedzi na nie będą udzielać autorzy referatów w trakcie dyskusji.
Intencją naszą jest podniesienie efektywności konferencji poprzez zaakcentowanie bardzo istotnych i praktycznych
problemów uczestników Konferencji.


Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr inż. Janusz Traczyk


ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA
Izba Projektowania Budowlanego
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
Komitet Ekonomiki Budownictwa PZITB

PATRONAT MEDIALNY:

Licz i Buduj
Materiały Budowlane
Builder
Info-Inwest
Portal budoskop.pl

Nie zwlekaj z decyzją !!!

Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania chęci uczestnictwa w Konferencji. Wpłacenie należności za Konferencje należy dokonać w terminie do 01-go października. Wcześniejsze zgłoszenie umożliwi lepsze rozdysponowanie pokoi i ewentualnie zamówienie brakującej ilości miejsc w innych hotelach. Cena konferencji wynosi    970 zł + 23% VAT.
Organizatorem głównym konferencji jak co roku jest Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA.

Opłatę konferencyjną przyjmujemy do 1-go października i wynosi ona 970 zł + 23% VAT.
W cenie tej organizator zapewnia uczestnictwo w sesjach konferencyjnych, materiały konferencyjne, dwa obiady w Pałacu TARGON oraz udział w kolacji integracyjnej. Cena noclegu ze śniadaniem kształtuje się w granicach: pokoje jednoosobowe 150-190 zł brutto, a w pokojach dwuosobowych 115- 140 zł brutto. Prosimy o zaznaczenie rezerwacji na karcie zgłoszenia. Szczegóły dotyczące zakwaterowania prześlemy na początku października razem z KARTĄ UCZESTNICTWA.

Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesyłać na adres:
OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.,
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
lub faksem: (22) 24-25-401, natomiast
opłatę prosimy przelać na konto (patrz karta zgłoszenia)
Liczba miejsc ograniczona!