logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

ESPSC

W dniach 6-7 września, w Warszawie, odbędzie się European Symposium on Polymers in Sustainable Construction – ESPSC 2011 Czarnecki Symposium organizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych) oraz Instytut Techniki Budowlanej. Konferencja odbędzie się pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej, International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC oraz Sekcję Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Celem Sympozjum jest wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem roli polimerów. Sympozjum poświęcone jest uczczeniu długoletniej działalności naukowej Prof. zw. dr. hab. inż. Lecha Czarneckiego, uznanego w świecie eksperta w obszarze zastosowań polimerów w betonie.

Szczegółowe informacje dotyczące tego ważnego dla środowiska inżynierii materiałów budowlanych wydarzenia znajdują się w zakładce ESPSC 2011 na stronie www.icpic-community.org).


Tematyka ESPSC 2011 obejmuje takie zagadnienia, jak:
-zastosowanie polimerów w modyfikacji istniejących materiałów i opracowywania nowych rozwiązań materiałowych z wykorzystaniem nanotechnologii,
- utylizacja produktów odpadowych i ubocznych w technologii betonu,
- recykling materiałów w przemyśle budowlanym,
- metody charakterystyki materiałów budowlanych w makro, mikro- i nanoskali,
- zagadnienie exergii i aspekty energetyczne w zrównoważonym rozwoju,
- zagadnienie kompatybilności – modele i ich weryfikacja,
- ocena użyteczności materiałów w konstrukcji z uwzględnieniem LCA i trwałości obiektów,
- zastosowanie metod komputerowych w modelowaniu zagadnień materiałowych,
- niszczące i nieniszczące metody oceny stanu materiału w konstrukcji.   
Jak dotąd udział w Sympozjum zadeklarowało ponad 100 uczestników z 15 krajów. Artykuły będą prezentowane w ramach 5 sesji (Opening session, Czarnecki session, Sustainable construction, Repair and anticorrosion protection, New material solutions)

esps