logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

NUMER 12/2016

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
8 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

Erbud (reklama)

Pfleiderer (reklama)

TEMAT WYDANIA – Materiały do wykończania wnętrz

W. Brachaczek, I. Gruszka, A. Dróżdż Dobór farb do ścian i sufitów ... 3
cytuj : Brachaczek Wacław, Iwona Gruszka, Aleksandra Dróżdż. 2016. „ Dobór farb do ścian i sufitów ”. Materiały Budowlane 532 (12): 3-5. DOI 10.15199/33.2016.12.01

JRS (reklama)

P. IdzikowskiSpecjalistyczne cementowe zaprawy klejące do montażu płytek ceramicznych i kamiennych ... 6
cytuj : Idzikowski Piotr. 2016. „ Specjalistyczne cementowe zaprawy klejące do montażu płytek ceramicznych i kamiennych”. Materiały Budowlane 532 (12): 6-7. DOI 10.15199/33.2016.12.02
J. BochenPosadzki z wielkoformatowych płyt ceramicznych – problemy wykonawcze ... 8
cytuj : Bochen Jerzy. 2016. „ Posadzki z wielkoformatowych płyt ceramicznych – problemy wykonawcze”. Materiały Budowlane 532 (12): 8-10. DOI 10.15199/33.2016.12.03
A. Policińska-SerwaPosadzki z bambusa ... 11
cytuj : Policińska-Serwa. 2016. „ Posadzki z bambusa ”. Materiały Budowlane 532 (12): 11-12. DOI 10.15199/33.2016.12.04

TEMAT WYDANIA – Ochrona środowiska

J. Zychowicz, A. Szcześniak, A. StolarskiOcena wpływu dodatku popiołu lotnego na szczelność i migrację jonów chlorkowych w betonie na bazie cementu hutniczego CEM IIIA 42,5 N ... 13
cytuj : Zychowicz Jacek, Anna Szcześniak, Adam Stolarski. 2016. „ Ocena wpływu dodatku popiołu lotnego na szczelność i migrację jonów chlorkowych w betonie na bazie cementu hutniczego CEM IIIA 42,5 N ”. Materiały Budowlane 532 (12): 13-17. DOI 10.15199/33.2016.12.05
M. UlewiczGospodarka materiałami i odpadami budowlanymi w aspekcie europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju ... 18
cytuj : Ulewicz Magdalena. 2016. „ Gospodarka materiałami i odpadami budowlanymi w aspekcie europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju ”. Materiały Budowlane 532 (12): 18-21. DOI 10.15199/33.2016.12.06
J. Jura,M. UlewiczZastosowanie ceramicznych materiałów odpadowych w zaprawach cementowych ... 22
cytuj : Jura Jakub, Małgorzata Ulewicz . 2016. „ Zastosowanie ceramicznych materiałów odpadowych w zaprawach cementowych ”. Materiały Budowlane 532 (12): 22-23. DOI 10.15199/33.2016.12.07
R. KusiorowskiProblem usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest na terenie Polski ... 24
cytuj : Kusiorowski Robert. 2016. „ Problem usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest na terenie Polski ”. Materiały Budowlane 532 (12): 24-26. DOI 10.15199/33.2016.12.08
A. Piekarczuk, S. DudziakObliczeniowa ocena nośności zbiorników małych oczyszczalni ścieków ... 27
cytuj : Piekarczuk Artur, Sławomir Dudziak. 2016. „ Obliczeniowa ocena nośności zbiorników małych oczyszczalni ścieków ”. Materiały Budowlane 532 (12): 27-29. DOI 10.15199/33.2016.12.09
M. Piasecki, K. KostyrkoOkreślanie wskaźnika IEQ jakości środowiska wewnętrznego budynku ... 30
cytuj : Piasecki Michał, Krystyna Kostyrko . 2016. „ Określanie wskaźnika IEQ jakości środowiska wewnętrznego budynku ”. Materiały Budowlane 532 (12): 30-32. DOI 10.15199/33.2016.12.10

ITB (reklama)

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. Głowacz, S. WallOcena trzech lat funkcjonowania Rozporządzenia UE nr 305/2011 (CPR) – wnioski i perspektywy zmian ... 34
cytuj : Głowacz Małgorzata, Sebastian Wall. 2016. „ Ocena trzech lat funkcjonowania Rozporządzenia UE nr 305/2011 (CPR) – wnioski i perspektywy zmian ”. Materiały Budowlane 532 (12): 34-37. DOI 10.15199/33.2016.12.11

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

A. PiekarczykWpływ zastosowania siatek układanych w spoinach wspornych muru na jego wytrzymałość na zginanie ... 38
cytuj : Piekarczyk Adam. 2016. „ Wpływ zastosowania siatek układanych w spoinach wspornych muru na jego wytrzymałość na zginanie ”. Materiały Budowlane 532 (12): 38-41. DOI 10.15199/33.2016.12.12

PODSTAWY NAUKOWE BUDOWNICTWA

Ł. Drobiec, T. ŠlivinskasDetermination of mortar and brick failure surface based on research in a complex state of stress ... 42
cytuj : Drobiec Łukasz, Tomas Šlivinskas. 2016. „ Determination of mortar and brick failure surface based on research in a complex state of stress ”. Materiały Budowlane 532 (12): 42-44. DOI 10.15199/33.2016.12.13

MURY

Ł. Drobiec, L. MisiewiczBłędy w tłumaczeniu europejskich norm murowych na język polski ... 45
cytuj : Drobiec Łukasz, Lech Misiewicz. 2016. „ Błędy w tłumaczeniu europejskich norm murowych na język polski ”. Materiały Budowlane 532 (12): 45-47. DOI 10.15199/33.2016.12.14

Canastol (reklama)

K. Zieliński, T. Kantel, M. RatajczakWpływ rodanku sodu i trójetyloaminy na wybrane cechy fizykomechaniczne zapraw cementowych ... 48
cytuj : Zieliński Krzysztof, Teresa Kantel, Maria Ratajczak. 2016. „ Wpływ rodanku sodu i trójetyloaminy na wybrane cechy fizykomechaniczne zapraw cementowych ”. Materiały Budowlane 532 (12): 48-50. DOI 10.15199/33.2016.12.15
M. NajduchowskaProblemy z oceną i deklarowaniem trwałości zapraw do murów ... 51
cytuj : Najduchowska Marzena. 2016. „ Problemy z oceną i deklarowaniem trwałości zapraw do murów ”. Materiały Budowlane 532 (12): 51-54. DOI 10.15199/33.2016.12.16

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (reklama)

R. Orłowicz, P. TkaczNośność i naprawa niejednorodnych ścian murowych budynków zabytkowych ... 56
cytuj : Orłowicz Romuald, Piotr Tkacz. 2016. „ Nośność i naprawa niejednorodnych ścian murowych budynków zabytkowych ”. Materiały Budowlane 532 (12): 56-58. DOI 10.15199/33.2016.12.17

ZCB Owczary (reklama)

DACHY

S. OnopiukBłędy konstrukcyjne i instalacyjne w projektowaniu oraz wykonawstwie przyczyną zawalenia się dachu hali stalowej ... 60
cytuj : Onopiuk Sławomir . 2016. „ Błędy konstrukcyjne i instalacyjne w projektowaniu oraz wykonawstwie przyczyną zawalenia się dachu hali stalowej ”. Materiały Budowlane 532 (12): 60-63. DOI 10.15199/33.2016.12.18
E. SzafrankoMetody analizy wielokryterialnej w wariantowaniu projektów budowlanych ... 64
cytuj : Szafranko Elżbieta. 2016. „ Metody analizy wielokryterialnej w wariantowaniu projektów budowlanych ”. Materiały Budowlane 532 (12): 64-65. DOI 10.15199/33.2016.12.19

BIM W BUDOWNICTWIE

R. SzczepaniakBIM oraz IPD a wykonawcy ... 66
cytuj : Szczepaniak Robert. 2016. „ BIM oraz IPD a wykonawcy ”. Materiały Budowlane 532 (12): 66-68. DOI 10.15199/33.2016.12.20
J. Janota-BzowskiZwiększa się zainteresowanie BIM w Polsce ... 69

Axisvm (reklama)

PRAKTYKA BUDOWLANA

R. Studziński, P. OrdziniakWybrane aspekty modelowania prętowych konstrukcji stalowych ... 70
cytuj : Studziński Robert, Paweł Ordziniak. 2016. „ Wybrane aspekty modelowania prętowych konstrukcji stalowych ”. Materiały Budowlane 532 (12): 70-72. DOI 10.15199/33.2016.12.21
S. JurczakiewiczMateriały stosowane w konstrukcjach prętowo-cięgnowych ... 73
cytuj : Jurczakiewicz Stanisław . 2016. „ Materiały stosowane w konstrukcjach prętowo-cięgnowych ”. Materiały Budowlane 532 (12): 73-75. DOI 10.15199/33.2016.12.22
J. A. PawłowiczWpływ cech fizycznych różnych materiałów na jakość danych uzyskanych ze skaningu laserowego 3D ... 76
cytuj : Pawłowicz Joanna A.. 2016. „ Wpływ cech fizycznych różnych materiałów na jakość danych uzyskanych ze skaningu laserowego 3D ”. Materiały Budowlane 532 (12): 76-77 . DOI 10.15199/33.2016.12.23

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

W. Matusiewicz, E. Koda, Z. Lechowicz, P. OsińskiOcena przyczyn podtopienia obiektu w rejonie zbiornika retencyjnego wód opadowych z odwodnienia drogi szybkiego ruchu ... 78
cytuj : Matusiewicz Władysław, Eugeniusz Koda, Zbigniew Lechowicz, Piotr Osiński. 2016. „ Ocena przyczyn podtopienia obiektu w rejonie zbiornika retencyjnego wód opadowych z odwodnienia drogi szybkiego ruchu ”. Materiały Budowlane 532 (12): 78-81. DOI 10.15199/33.2016.12.24
M. Gorączko, J. Sobczak-PiąstkaRewitalizacja mostu Baileya na rzece Ner ... 82
cytuj : Gorączko Marcin, Justyna Sobczak-Piąstka. 2016. „ Rewitalizacja mostu Baileya na rzece Ner ”. Materiały Budowlane 532 (12): 82-83. DOI 10.15199/33.2016.12.25

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w październiku 2016 roku ... 84
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2016. „ Produkcja materiałów budowlanych w październiku 2016 roku ”. Materiały Budowlane 532 (12): 84-86. DOI 10.15199/33.2016.12.26

Viatop (reklama)

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w październiku 2016 roku ... 87
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie dziesięciu miesięcy 2016 roku ... 88
cytuj : Kobylarz Janusz. 2016. „ Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie dziesięciu miesięcy 2016 roku ”. Materiały Budowlane 532 (12): 88-89. DOI 10.15199/33.2016.12.27
A. SochackiDużo niepewności i słabszy rozwój budownictwa europejskiego do 2019 roku ... 90
cytuj : Sochacki Adam. 2016. „ Dużo niepewności i słabszy rozwój budownictwa europejskiego do 2019 roku ”. Materiały Budowlane 532 (12): 90-91. DOI 10.15199/33.2016.12.28
K. WiśniewskaMonitoring Rynku Budowlanego 2016 ... 92

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO 93

PRAWO W BUDOWNICTWIE

M. Rytwińska-RaszUwagi na temat zgody inwestora na zawarcie umowy przez wykonawcę z podwykonawcą robót budowlanych ... 94
cytuj : Rytwińska-Rasz Magdalena. 2016. „ Uwagi na temat zgody inwestora na zawarcie umowy przez wykonawcę z podwykonawcą robót budowlanych ”. Materiały Budowlane 532 (12): 94-97. DOI 10.15199/33.2016.12.29

KONFERENCJE

D. MatyniaStowarzyszenie Producentów Betonów ponownie popularyzuje prefabrykaty betonowe oraz ABK na Politechnice Białostockiej ... 98

Przeglad Techniczny (reklama)

D. Kostrzewska-Matynia„Przyszłość budownictwa” hasłem targów BAU 2017 ... 101

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 102

Prenumerata dla szkół średnich... 172

Międzynarodowe Targi Poznańskie (reklama)

Icopal (reklama)