logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

NUMER 10/2016

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
8 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

Chryso (reklama)

Master Builders Solution BASF (reklama)

TEMAT WYDANIA – Spoiwa mineralne oraz dodatki i domieszki do betonu

XXXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji (reklama)

P. PiestrzyńskiBranża cementowa musi przetrwać trudny okres ... 3
cytuj : Piestrzyński Piotr. 2016. „Branża cementowa musi przetrwać trudny okres”. Materiały Budowlane 530 (10): 3-4 . DOI 10.15199/33.2016.10.01
M. Batog, D. DziukCementy niskoalkaliczne w ofercie handlowej Górażdże Cement S.A. ... 5
cytuj : Batog Maciej, Damian Dziuk. 2016. „Cementy niskoalkaliczne w ofercie handlowej Górażdże Cement S.A.”. Materiały Budowlane 530 (10): 5-7 . DOI 10.15199/33.2016.10.02
T. Wons, M. Niziurska, K. NosalRynek spoiw gipsowych w Polsce ... 8
cytuj : Wons, M. Niziurska, K. Nosal. 2016. „Rynek spoiw gipsowych w Polsce”. Materiały Budowlane 530 (10): xxx . DOI 10.15199/33.2016.10.xxx
M. Hynowski, S. CzernikGładzie na bazie spoiwa gipsowego ... 10
cytuj : Hynowski Mariusz, Sebastian Czernik. 2016. „Gładzie na bazie spoiwa gipsowego”. Materiały Budowlane 530 (10): 10-11. DOI 10.15199/33.2016.10.04
T. RybarczykProdukty gipsowe SOLBET ... 12

Solbet (reklama)

P. ŁukowskiDomieszki do betonu – problem kompatybilności ... 14
cytuj : Łukowski Paweł. 2016. „Domieszki do betonu – problem kompatybilności”. Materiały Budowlane 530 (10): 14-16. DOI 10.15199/33.2016.10.05

BAU 2017 Światowe Wiodace Targi Architektury, Materiałów i Systemów Budowlanych (reklama)

F. Chyliński, P. ŁukowskiZagospodarowanie uciążliwego odpadu przemysłowego z produkcji bieli tytanowej jako substytutu części spoiwa w kompozytach cementowych ... 18
cytuj : Chyliński Filip, Paweł Łukowski. 2016. „Zagospodarowanie uciążliwego odpadu przemysłowego z produkcji bieli tytanowej jako substytutu części spoiwa w kompozytach cementowych”. Materiały Budowlane 530 (10): 18-20. DOI 10.15199/33.2016.10.06

Swisspor (reklama)

T. Rucińska, K. ŁąckaWpływ dodatku gruzu mielonego na właściwości zaprawy cementowej ... 22
cytuj : Rucińska Teresa, Katarzyna Łącka. 2016. „Wpływ dodatku gruzu mielonego na właściwości zaprawy cementowej”. Materiały Budowlane 530 (10): 22-24. DOI 10.15199/33.2016.10.07
D. Małaszkiewicz, M. ŚwiderskiWpływ dodatku metakaolinitu na wybrane właściwości kompozytów cementowych ... 25
cytuj : Małaszkiewicz Dorota, Marcin Świderski. 2016. „Wpływ dodatku metakaolinitu na wybrane właściwości kompozytów cementowych”. Materiały Budowlane 530 (10): 25-27. DOI 10.15199/33.2016.10.08
G. L. GolewskiOdporność na pękanie przy skręcaniu betonu z popiołami lotnymi ... 28
cytuj : Golewski L. Grzegorz. 2016. „Odporność na pękanie przy skręcaniu betonu z popiołami lotnymi”. Materiały Budowlane 530 (10): 28-29. DOI 10.15199/33.2016.10.09
J. Adamus, A. Janic, A. PietrzakOcena jakości betonu z cementem TioCem® pod kątem możliwości wykorzystania w produkcji kostki brukowej ... 30
cytuj : Adamus Janina, Arkadiusz Janic, Alina Pietrzak. 2016. „Ocena jakości betonu z cementem TioCem® pod kątem możliwości wykorzystania w produkcji kostki brukowej”. Materiały Budowlane 530 (10): 30-32. DOI 10.15199/33.2016.10.10
K. Chilmon, P. Kamiński, P. Woyciechowski Sonda K-Nassera jako narzędzie kontroli mieszanek samozagęszczalnych ... 33
cytuj : Chilmon Karol, Paweł Kamiński, Piotr Woyciechowski. 2016. „Sonda K-Nassera jako narzędzie kontroli mieszanek samozagęszczalnych”. Materiały Budowlane 530 (10): 33-35 . DOI 10.15199/33.2016.10.11

JRS (reklama)

TEMAT WYDANIA – Podłogi

W. Ryżyński, B. KarczewskiRenowacja posadzek betonowych przez szlifowanie ... 36
cytuj : Ryżyński Władysław, Benedykt Karczewski. 2016. „Renowacja posadzek betonowych przez szlifowanie”. Materiały Budowlane 530 (10): 36-38 . DOI 10.15199/33.2016.10.12

Astra (reklama)

S. Słonina, G. BajorekUszkodzenia betonowej posadzki bezspoinowej w obiekcie przemysłowym z suwnicą ... 40
cytuj : Słonina Sławomir, Grzegorz Bajorek. 2016. „Uszkodzenia betonowej posadzki bezspoinowej w obiekcie przemysłowym z suwnicą”. Materiały Budowlane 530 (10): 40-42 . DOI 10.15199/33.2016.10.13

Ruredil (reklama)

W. RyżyńskiNaprawa posadzek betonowych za pomocą elastycznych powłok żywicznych ... 44
cytuj : Ryżyński Władysław. 2016. „Naprawa posadzek betonowych za pomocą elastycznych powłok żywicznych”. Materiały Budowlane 530 (10): 44-46. DOI 10.15199/33.2016.10.14

Flowcrete (reklama)

R. Krzywoń, Sz. Dawczyński,M. GórskiMocowanie żurawi przemysłowych do posadzek fibrobetonowych ... 47
cytuj : Krzywoń Rafał, Szymon Dawczyński,Marcin Górski. 2016. „Mocowanie żurawi przemysłowych do posadzek fibrobetonowych”. Materiały Budowlane 530 (10): 47-48. DOI 10.15199/33.2016.10.15
Zdrowy wybór na podłogi – płyty LivingBoard Pfleiderer ... 49
M. Kadela, A. Kukiełka, A. Winkler-SkalnaOcena nasiąkliwości i mrozoodporności pianobetonu ... 50
cytuj : Kadela Marta, Alfred Kukiełka, Agnieszka Winkler-Skalna. 2016. „Ocena nasiąkliwości i mrozoodporności pianobetonu”. Materiały Budowlane 530 (10): 50-51. DOI 10.15199/33.2016.10.16
Innowacyjne rozwiązanie RENOPLAST w dziedzinie hydroizolacji balkonów i tarasów ... 52
S. Chłądzyński, M. GawronDlaczego systemy hydroizolacji tarasów i balkonów nie są skuteczne? ... 53

PODSTAWY NAUKOWE BUDOWNICTWA

K. Mizerna, A. Król Znaczenie uwalniania cynku, miedzi i ołowiu z żużla szybowego w kontekście jego stosowania w drogownictwie ... 55
cytuj : Mizerna Kamila, Anna Król. 2016. „Znaczenie uwalniania cynku, miedzi i ołowiu z żużla szybowego w kontekście jego stosowania w drogownictwie”. Materiały Budowlane 530 (10): 55-57. DOI 10.15199/33.2016.10.17

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Ł. Drobiec, R. JasińskiWpływ wielkości i kształtu próbki na wytrzymałość na ściskanie ABK ... 58
cytuj : Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2016. „Wpływ wielkości i kształtu próbki na wytrzymałość na ściskanie ABK ”. Materiały Budowlane 530 (10): 58-59. DOI 10.15199/33.2016.10.18

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

D. Warsicka, T. MożarynWpływ oddziaływań środowiskowych na korozję elewacji aluminiowych ... 60
cytuj : Warsicka Dagmara, Teresa Możaryn. 2016. „Wpływ oddziaływań środowiskowych na korozję elewacji aluminiowych”. Materiały Budowlane 530 (10): 60-62. DOI 10.15199/33.2016.10.19

ITB (reklama)

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

M. Lachowicz, M. Sosnowska, I. Kasprzyk, A. PodhoreckiKonsekwencje niepełnej oceny stanu technicznego betonu konstrukcyjnego w przebudowywanej estakadzie ... 64
cytuj : Lachowicz Magdalena, Magdalena Sosnowska, Izabela Kasprzyk, Adam Podhorecki. 2016. „Konsekwencje niepełnej oceny stanu technicznego betonu konstrukcyjnego w przebudowywanej estakadzie”. Materiały Budowlane 530 (10): 64-65. DOI 10.15199/33.2016.10.20

BIM W BUDOWNICTWIE

J. Janota-BzowskiRealizacja przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z BIM ... 66
cytuj : Janota-Bzowski Jacek. 2016. „Realizacja przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z BIM”. Materiały Budowlane 530 (10): 66-68. DOI 10.15199/33.2016.10.21

PRAKTYKA BUDOWLANA

A. Hoła, B. Hoła, M. Sawicki, M. SzóstakOcena zmian w wypadkowości w polskim budownictwie ... 69
cytuj : Hoła Anna, Bożena Hoła, Marek Sawicki, Mariusz Szóstak. 2016. „Ocena zmian w wypadkowości w polskim budownictwie”. Materiały Budowlane 530 (10): 69-71. DOI 10.15199/33.2016.10.22

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 72

RYNEK BUDOWLANY

K. WiśniewskaZakład „Piotrowice II” oraz spółki „Alpol” i „Alpol Gips” razem ... 73
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie ośmiu miesięcy 2016 roku ... 74
cytuj : Kobylarz Janusz. 2016. „Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie ośmiu miesięcy 2016 roku”. Materiały Budowlane 530 (10): 74-75. DOI 10.15199/33.2016.10.23

JRS (reklama)

M. Kowalska Produkcja materiałów budowlanych w sierpniu 2016 roku ... 76
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2016. „Produkcja materiałów budowlanych w sierpniu 2016 roku”. Materiały Budowlane 530 (10): 76-78. DOI 10.15199/33.2016.10.24

JRS (reklama)

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w sierpniu 2016 roku ... 79
45 lat Centrum Techniki Okrętowej ... 80

KONFERENCJE

A. Podhorecki62. Konferencja Naukowa KILiWPAN oraz KN PZITB ... 81
A. ZielińskiDwadzieścia lat konkursu Modernizacja Roku ... 82

WIRTUALNA CZYTELNIA NA PORTALU INFORMACJI TECHNICZNEJ (reklama)

M. WodzickiMazowiecki Dzień Budowlanych 2016 ... 84

Sigma-Not prenumerata (reklama)

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 166

Prenumerata dla szkół średnich... 168

ZCB Owczary (reklama)

Icopal (reklama)