logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

pwW dniach 6 – 7 września w Warszawie Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych) oraz Instytut Techniki Budowlanej organizuje European Symposium on Polymers in Sustainable Construction (ESPSC 2011). Konferencja odbędzie się pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej, International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC oraz Sekcję Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Jej celem jest wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem roli polimerów. Sympozjum poświęcone jest uczczeniu długoletniej działalności naukowej Prof. zw. dr. hab. inż. Lecha Czarneckiego, uznanego w świecie eksperta w obszarze zastosowań polimerów w betonie. Szczegółowe informacje dotyczące tego ważnego dla środowiska inżynierii materiałów budowlanych wydarzenia znajdują się w zakładce ESPSC 2011 na stronie www.icpic-community.org).
Tematyka ESPSC 2011 obejmuje:
  1. - zastosowanie polimerów w modyfikacji istniejących materiałów i opracowywania nowych rozwiązań materiałowych z wykorzystaniem nanotechnologii,
  2. - utylizacja produktów odpadowych i ubocznych w technologii betonu,
  3. - recykling materiałów w przemyśle budowlanym,
  4. - metody charakterystyki materiałów budowlanych w makro, mikro- i nanoskali,
  5. - zagadnienie exergii i aspekty energetyczne w zrównoważonym rozwoju,
  6. - zagadnienie kompatybilności – modele i ich weryfikacja,
  7. - ocena użyteczności materiałów w konstrukcji z uwzględnieniem LCA i trwałości obiektów,
  8. - zastosowanie metod komputerowych w modelowaniu zagadnień materiałowych,
  9. - niszczące i nieniszczące metody oceny stanu materiału w konstrukcji.   
Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski. W przypadku referatów wygłaszanych w języku polskim organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie.