logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Marek dr inż. Marek Szafrański Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.07.32

W 2015 r. ukończono rozbudowę Terminalu T2 Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Politechnika Gdańska pełniła nadzór naukowy nad rozbudową obiektu.Wykonano wiele analiz, których celem była weryfikacja pracy konstrukcji w fazach montażu oraz w stanie docelowym.Wnioski z przeprowadzonych badań doprowadziły do modyfikacji oparcia dźwigarów dachowych na stalowych słupach nośnych, z uwagi na stwierdzone lokalne przekroczenia naprężeń granicznych. Artykuł prezentuje główne założenia, rezultaty iwnioski z przeprowadzonych obliczeń oraz zaprojektowane rozwiązanie naprawcze przeciążonych stref. Działania naprawcze zrealizowano w trakcie prac montażowych.

Słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, obliczeniaMES, nośność konstrukcji, bezpieczeństwo konstrukcji.

* * *

The modification of the beam-column connection in the steel roof of the Terminal T2 of the Gdansk Airport

In 2015 the expansion of the Terminal T2 of the Lech WalesaAirportin Gdansk was completed. The Gdansk University of Technology performed the scientific supervision of the expansion of the Terminal. Many analyzes were carried out to check and control the behavior and capacity of the structure in the construction stages and in the final state. Conclusions of the work led to themodification of the girder-column connection due to the stresses exceeding in some columns. The article presents themain objectives, results and conclusions of the performed calculations. The new concept of the girder-column joint which was realized during the construction work is described.

Keywords: steel structures, FEM analysis, load capacity, structure safety.

Literatura

[1] J. S. K. Architekci. 2013. Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji „Budowa drugiego etapu drugiego terminala pasażerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z pomostem Kolei Metropolitalnej oraz infrastrukturą”.
[2] PN-90/B-03200. „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
[3] PN-82/B-02000. „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości”.
[4] PN-80/B-02010 oraz PN-80/B-02010/Az1. „Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie śniegiem”.
[5] PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. „Oddziaływania na konstrukcje, część 1-3: Obciążenie śniegiem”.
[6] PN-77/B-02011. „Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem”.
[7] Wydawnictwo zbiorowe pod redakcją Jana Bródki i Aleksandra Kozłowskiego. 2013. „Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych”. DIK.
[8] Żółtowski Krzysztof,Marek Szafrański,Waldemar Kirschen. 2014. „Analiza statyczna Terminala 2 Portu Lotniczego im Lecha Wałęsy w Gdańsku – Raport nr 1”. Politechnika Gdańska, Gdańsk.

Otrzymano: 05.05.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 103-105 (spis treści >>)