logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Elżbieta Haustein Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.07.28

W artykule zaprezentowano wyniki badań modelowych (2 lata) wymywania metali ciężkich z betonu w przypadku zastosowania popiołu lotnego w ilości 15 – 40% masy cementu. Wbadaniach ograniczono się do określenia poziomu uwalniania metali ciężkich w postaci: Zn2+, Cr3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ oraz Pb2+. Uzyskanewyniki potwierdzają wysoki poziom immobilizacji metali ciężkich w mikrostrukturze betonu.Metale ciężkie ulegają adsorpcji na powierzchni fazy typu C-S-H (uwodnionych krzemianów wapnia) w strukturze betonu z udziałem popiołu lotnego.

Słowa kluczowe: beton, popiół lotny, metale ciężkie, immobilizacja

* * *

The impact of fly ash on leaching of selected heavy metals from concrete

The paper presents results of the model test (period to 2 years) leaching of the heavy metals from the concrete with mineral additives – fly ash (FA) in an amount up 15% to 40% by weight of cement. The study is limited to the level of releases of heavy metals in the form of: Zn2+, Cr3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ and Pb2+. These results confirmthe high degree of immobilization of heavy metals in the microstructure of the concrete. Heavy metals adsorption on the surface of phase so-called C-S-H (calcium silicate hydrates) in structure of concrete with fly ash.

Keywords: concrete, fly ash, heavy metals, immobilization.

Literatura

[1] Beton przyjazny środowisku. 2008. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego (SPBT) w Polsce.
[2] Butera Stefania, Jiri Hyks, Thomas H. Christensen, Thomas Fruergaard Astrup. 2015. „Construction and demolition waste: Comparison of standard up-flow column and down-flow lysimeter leaching tests”.WasteManagement 43: 386 – 397.
[3] Król Anna. 2012. „Uwalnianiemetali ciężkich z kompozytów mineralnych z uwzględnieniem oddziaływania środowiska”. Studia i Monografie 314. Politechnika Opolska.
[4] Król Anna. 2012. „Metody badań i oceny uwalnianiametali ciężkich z konstrukcyjnychmateriałów budowlanych”. Materiały Budowlane (10): 48 – 50.
[5] Król Anna. 2011. „Problems of assessment of heavy metals leaching from construction materials to the environment”. Architecture Civil Engineering Environment 3: 71 – 76.
[6] Kuchar Sylwia. 2014. „Popiół lotny w cemencie – rola fazy amorficznej”. Budownictwo, Technologie, Architektura (4): 64 – 67.
[7] PN-EN 12457-4:2006. Charakteryzowanie odpadów. Wymywanie. Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów. Część 4: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku materiałów o wielkości  cząstek poniżej 10 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości).
[8] PN-EN 450-1:2009. Popiół lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakości. [9] PN-ISO 8288: 2002. Jakość wody. Oznaczanie kobaltu, niklu,miedzi, cynku, kadmu i ołowiu. Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu.
[10] PN-EN ISO 15587-1:2005. Jakość wody.Mineralizacja w celu oznaczania wybranych pierwiastków w wodzie. Część 1: Mineralizacja wodą królewską.
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. RP nr 137, poz. 984).
[12] TiwariManoj Kumar, Samir Bajpai, Umesh Kumar Dewangan, Tamrakar Raunak Kumar. 2015. „Suitability of leaching test methods for fly ash and slag: A review”. Journal of Radiation Research and Applied Sciences (8): 523 – 537.

 Otrzymano: 12.04.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 88-90 (spis treści >>)