logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Krzysztof Błażejowski Orlen Asfalt Sp. z o.o.
mgr inż. Marta Wójcik-Wiśniewska Orlen Asfalt Sp. z o.o.
dr inż. Marta Wasilewska Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Przemysław Pęcak TPA Sp. z o.o.

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.07.24

W artykule przedstawiono wyniki badań wrażliwości na działanie wody i mrozu (wskaźnika ITSR) mieszanek betonu asfaltowego AC22 P przeznaczonego do warstwy podbudowy asfaltowej orazmieszanki SMA11 S dowarstwy ścieralnej nawierzchni drogowej.Mieszanki zaprojektowano z klasycznymi asfaltami modyfikowanymi ORBITON 25/55-60, ORBITON 45/80-55 oraz z asfaltami wysokomodyfikowanymi ORBITON 25/55-80 HiMA, ORBITON 45/80-80 HiMA. Większe wartości ITSR otrzymanowprzypadku betonówasfaltowych z asfaltami wysokomodyfikowanymi niż modyfikowanymi.W przypadku mieszanek SMA11 S różnice te nie były istotne. Znacznie większe wartości wytrzymałości na rozciąganie pośrednie ITS zarejestrowano zarówno w zestawie „mokrym”, jak i „suchym” mieszanki SMA11 S z asfaltem wysokomodyfikowanym niż modyfikowanym.

Słowa kluczowe: asfalty modyfikowane, asfalty wysokomodyfikowane HiMA, wskaźnik ITSR,mieszankamineralno-asfaltowa.

* * *

Effects of modified and highly modified binders on resistance of asphalt mixture to water and frost

This paper presents the results of resistance to asphalt concreteAC22 P for base course and SMA11 S forwearing course to water and frost ITSR. Asphalt mixtures were designed with typical polymer modified bitumens ORBITON 25/55-60, ORBITON 45/80-55 and newly developed highly modified binder ORBITON 25/55-80 HIMA, ORBITON 45/80-80 HiMA. The bitumens higher values of ITSR have been registered for AC22 Pmixtures with HiMAthenmixtures with typicalmodified binder. ITSR results were similar in the case of SMA11 S mixtures. However differences between mean values of ITSd and ITSw are insignificant for SMA11 S with HiMA than for SMA11 S with typical modified binder.

Keywords: Polymer Modified Binder PMB, Highly Modified Bitumens HiMA, Indirect Tensile Strength Ratio ITSR, asphalt mixture .

Literatura

[1] Błażejowski Krzysztof, J. Olszacki, H. Peciakowski. 2015. HighlyModified Bitumens ORBITON HiMA Handbook. ORLEN Asfalt.
[2] BłażejowskiKrzysztof,M.Wójcik-Wiśniewska. 2016. PoradnikAsfaltowy 2016. ORLENAsfalt.
[3] Błażejowski Krzysztof, M. Wójcik-Wiśniewska, J. Olszacki, H. Peciakowski. 2016. „The Performance of a HighlyModified Binders for Heavy Duty Asphalt Pavements”. Transportation Research Procedia (14): 679 – 684. DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.331.
[4] Bulatovic V. O., V. Rek, K. J. Markovic. 2013. „Effect of polymer modifiers on the properties of bitumen”. Journal of Elastomers & Plastics (1): 1 – 22.
[5] Praca badawcza „Weryfikacja i uaktualnienie metody badawczej wodoodporności z cyklem zamrażaniamma”, TN-255 etap III, zadanie 7, 8. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2013.

 

Otrzymano: 24.06.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 70-72 (spis treści >>)