logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prof. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Justyna Binder STRABAG Sp. z o.o.

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.07.22

Celem artykułu jest specyfikacja czynników jakości wykonania nawierzchni z asfaltu lanego na obiekcie mostowym. Rozważania przeprowadzono na przykładzie realizacji mostu w konstrukcji stalowej, zlokalizowanego w Toruniu. Zastosowana tam, po raz pierwszy w Polsce, innowacyjna technologia obejmowała wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego składającej się z dwóch warstw tj.: ochronnej grubości 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej MA 16; ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej MA 11. Zapewnienie jakości analizowanych nawierzchni drogowych przeanalizowano podejściem procesowym, z uwzględnieniem procesów zasadniczych, pomocniczych i wspomagających. Pokazano procedury projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, wraz z badaniami zarobów próbnych. Omówiono też szczegóły przygotowania nawierzchni przed przystąpieniem do robót, transport i układanie asfaltu lanego wraz z zagęszczaniemi zapewnieniem odpowiedniej szorstkości oraz prawidłowym wykonaniem złączy i spoin. Opisano badania parametrów poszczególnych warstw nawierzchni drogowej.

Słowa kluczowe: mosty, nawierzchnie, asfalt lany, jakość.

* * *

Quality factors of mastic asphalt pavements on bridge decks

The aim of the article is a specification of quality factors of mastic asphalt pavements on bridge decks. Considerations were conducted on the example of a bridge steel structure located in Torun. There was used, for the first time in Poland, an innovative technology of a mastic asphalt pavement which includedmaking a surface in two layers, ie.: a 5-centimeterthick base course made of a stone mastic asphalt MA 16; a 4-centimeter-thick wearing coursemade of a stonemastic asphalt MA11.Aquality assurance of the pavements was analyzed with a process approach, including main, auxiliary and support processes. A design procedure of the composition of the asphalt composite using computer software, including a trial mixture, was described.Also there were discussed some details connected with a surface preparation procedures before starting all works, logistics and asphalt paving along with ensuring adequate roughness and proper joints. Some studies related to the technology of individual layers of the road surface made in this technology, were described.

Keywords: bridges, pavements, mastic asphalt, quality.

Literatura

[1] Bizon-Górecka Jadwiga. 2007. „Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – ujęcie holistyczne”. TNOiK. Bydgoszcz.
[2] Milster Roland. 2014. „Poradnik układania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych”. Warszawa. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.
[3] MichalskiWacław,Marek Danowski. 2014. „Granulat asfaltowy – czy jesteśmy przygotowani do jego powszechnego użycia?” Nawierzchnie Asfaltowe. Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (1): 16 – 23.
[4] Piłat Jerzy, Piotr Radziszewski. 2004. „Nawierzchnie asfaltowe”.Warszawa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
[5] Ruttmar Igor, Marcin Hering. 2014. „Renesans asfaltu lanego w Polsce? Pierwsze doświadczenia z niekonwencjonalnego projektu przy realizacji nawierzchni mostowych w Toruniu”. Nawierzchnie Asfaltowe. Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (1): 4 – 11.
[6] Szubski Zbigniew, Bartłomiej Zieliński. 2013. „Program Zapewnienia Jakości dla nawierzchni z asfaltu lanego”. STRABAG Sp. z o.o. Toruń.
[7] Szydło Antoni, Łukasz Skotnicki. 2013. „Badania i analizy parametrów  warstw nawierzchni z asfaltu lanego dla mostu wToruniu”.Wrocław. Raport serii SPR 3/2013.

Otrzymano : 24.05.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 64-66 (spis treści >>)