logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Mikołaj Miśkiewicz Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr inż. Łukasz Pyrzowski Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
mgr inż. Jerzy Kałuża Akredytowane Laboratorium Badawcze Aspekt Sp. z o.o.
mgr inż. Łukasz Filar Akredytowane Laboratorium Badawcze Aspekt Sp. z o.o.
dr inż. Marek Wazowski Akredytowane Laboratorium Badawcze Aspekt Sp. z o.o.
mgr inż. Mariusz Sobczyk BPBK S.A.

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.07.19

W artykule przedstawiono badania odbiorowe zrealizowane na nowo wybudowanym dwutorowym moście kolejowym nad rzeką MartwaWisła w ciągu linii 226 do Portu Gdańsk. Obecnie, w swojej klasie, jest to obiekt o największej rozpiętości przęsławPolsce (Lt = 124m).Układ nośny, zaprojektowany na obciążenie k + 2, tworzą trzy łuki bezprzegubowe ze ściągiem, z podwieszoną do nich za pomocą cięgien ortotropową konstrukcją pomostu. Podczas badań statycznych wykorzystano balast złożony z 6 lokomotyw o masie 116 ÷ 120 t, realizując 6 schematów ustawienia. Zakres badań obejmował pomiar przemieszczeń pomostu i łuków, odkształceń/naprężeń pomostu, siły w wybranych wieszakach oraz osiadania podpór.Wpróbach dynamicznych tabor kolejowy przemieszczał się po moście z prędkością 10 ÷ 80 km/h. Rejestrowano zmianę w czasie (ewolucję) przemieszczeń, odkształceń/ naprężeń i przyspieszeń w punktach pomiarowych zlokalizowanych na pomoście oraz na łukach. Testy zakończyły się pozytywnym wynikiem, umożliwiającym przekazanie obiektu do eksploatacji w warunkach zgodnych z założeniami projektowymi.

Słowa kluczowe: most łukowy, próbne obciążenie, MES.

* * *

The largest span arch railway bridge in Poland during test loading

This paper describes the tests carried out on a twintrack railway bridge that is located along line 226 to the Port of Gdańsk over Dead Vistula river. This structure has the longest bridge span of that type in Poland (Lt = 124 m). The load bearing structure is designed for load k + 2. It consists of three arches without hinges with a tie-beams. The orthotropic steel deck is suspended to the arches by hangers. During static tests ballast consisted of a set of 6 locomotives weighing from 116 to 120 t. The 6 static schemes of load settings were realized. The scope of the research included the displacement measurements of the deck and arches, strains/stresses of the deck, force in several hangers and supports settlement. In the dynamic tests the locomotive moved along the bridge with speeds from 10 to 80 km/h. The displacements, strains/stresses and accelerations of the deck and arches were recorded. The tests ended with a positive result and the object could be put into operation in accordance with the design assumptions.

Keywords: arch bridge, test loading, FEM.

Literatura

[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
[2] Projekt próbnego obciążenia mostu TV-34 w ciągu linii kolejowej 226 do Portu Gdańsk. 2015.Wilde Engineering Sp. z o.o.
[3] Sprawozdanie z próbnego obciążenia mostu TV-34 w ciągu linii kolejowej 226 do Portu Gdańsk. 2015.Aspekt Sp. z o.o.

Otrzymano : 31.05.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 54-56 (spis treści >>)