logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyw Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Tomasz Janiak1 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyw Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Aleksandra Niespodziana Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyw Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Maria Olejniczak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyw Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Adam Grabowski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyw Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.07.18

Artykuł dotyczy niewielkiego, ale liczącego sobie ok. 75 lat żelbetowego wiaduktu drogowego. Obiekt był bardzo zaniedbany. Nie zachowała się jego jakakolwiek dokumentacja archiwalna.Autorzy artykułu wykonali pomiary i badania umożliwiającem. in. określenie stanu technicznegowiaduktu oraz oszacowanie jego nośności. Umożliwiło to sformułowanie zaleceń dotyczących koniecznego remontu, zapewniających bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników.

Słowa kluczowe: wiadukt, żelbet, konstrukcja, ocena stanu technicznego.

* * *

Diagnostics of road viaduct

The article concerns a small but 75-year-old reinforced concrete road bridge. The object was very neglected. No archival documentation of the bridge survived. The authors of the article conducted measurements and research which enabled them to assess the bridge technical state as well as its carrying capacity. It made it possible to formulate certain recommendations concerning necessary renovations that would ensure the object’s as well as its users’ safety.

Keywords: road bridge, reinforced concrete, structure, technical state assessment.

Literatura

[1] Instrukcja ITB nr 210. 1977. Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji.Warszawa. ITB.
[2] PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badanie nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia.
[3] Rymsza Janusz – kierownik zespołu: Instrukcja do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych. 2004. Warszawa. Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
[4] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414, ze zm.)

Otrzymano : 31.05.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 52-53 (spis treści >>)