logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Aleksandra Niespodziana Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Maria Olejniczak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Adam Grabowski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Tomasz Janiak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.07.17

Artykuł przybliża historię przepraw mostowych w ciągu ulicy Marszałka Focha w Bydgoszczy, przerzuconych przez rzekę Brdę i jej odnogę Młynówkę. Obecnie składają się one z dwóch pasm drogowych i jednego tramwajowego, obsługujących ruch w centrum miasta. Noszą wspólną nazwę Mostów „Solidarności”. Najstarsze przeprawy w tym miejscu, czyli Wilhelmsbrücke i Hafenbrücke wybudowane zostały w drugiej połowie XIX w. Po I wojnie światowej przeszły w ręce polskie, ale nie przetrwały zawirowań II wojny. Istniejące obecnie obiekty wybudowano w II połowie XX w. Niektóre z nich były innowacyjnymi konstrukcjami.

Słowa kluczowe: Mosty „Solidarności”, historia, konstrukcja.

* * *

History of ‘Solidarity’ Bridges in Bydgoszcz

The article presents the history of the bridges along the Marszalka Focha Street. They are also over the Brda River and its branch Młynówka. Nowadays, they consist of two traffic lanes and one tramline in each direction. They support traffic in the city centre. The bridges are known as the “Solidarity” bridges. The oldest bridges located at that place are Wilhelmsbrücke and Hafenbrücke. They were built in the second half of the nineteenth century. The bridges were taken over by Polish authorities after the World War I. Unfortunately, they did not survive the chaos during the World War II. The existing bridges were built in the second half of the twentieth century. While under construction, some of the bridges were considered to be innovative.

Keywords: ‘Solidarity’ Bridges, history, construction.

Literatura

[1] Dudek Krzysztof. 2006. „Brda i Kanał Bydgoski”.Tom2 z serii Mosty z biegiem rzek,Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej,Oddział Kujawsko-Pomorski.
[2] Koncepcja modernizacji i wzmocnienia mostu.Most miejski w ciągu ul.Armii Czerwonej przez Brdę Młyńską w Bydgoszczy, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Gdańsk, listopad 1985.
[3] Maciejewski Krzysztof. 1992. Remont mostu przez Brdę w ciągu ulicy Focha w Bydgoszczy.
[4] Most na ul.Marszałka Focha, Południowy Portowy, Księga obiektu o numerze ewidencyjnym 4.
[5] Most na ul.Marszałka Focha, PołudniowyMłyński, Księga obiektu o numerze ewidencyjnym 3.
[6] Podhorecki Adam, Romuald Świtka. 1992. Ekspertyza dotycząca stanu technicznego Mostu Portowego, część 1a.
[7] Podhorecki Adam, Romuald Świtka. 1992. Ekspertyza dotycząca stanu technicznego rusztu palowego,Most Portowy i Młyński w ciągu ulic Marszałka Focha w Bydgoszczy, część 1c.
[8] Podhorecki Adam, Romuald Świtka. 1992. Ekspertyza dotycząca stanu technicznego Mostu Młyńskiego, część 1b.
[9] Podhorecki Adam, Romuald Świtka, Witold Wołowicki. 1997. Modernizacja mostów sprężonych przez rzekę Brdę w ciągu ulicy Marszałka Focha w Bydgoszczy – refleksje z pełnionego nadzoru naukowego.VII Seminarium. „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów”. Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska,WPP.
[10] Świtka Romuald ,AdamPodhorecki. 1996. Sprawozdanie z nadzoru naukowego nad modernizacją mostów przez rzekę Brdę w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy, styczeń.

Otrzymano : 01.06.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 50-51 (spis treści >>)