logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Maria Dreger Stowarzyszenie NIzO

Autor do korespondencji e-mail : 

DOI: 10.15199/33.2016.07.08

W artykule porównano aktualne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków ocieplonych systemem ETICS, jaki obecnie obowiązuje w Polsce, Niemczech, Czechach oraz Słowacji, czyli czterech krajach regionu, o podobnych warunkach klimatycznych, podobnym poziomie wymagań ochrony cieplnej, tym samym stosowanej porównywalnej grubości izolacji cieplnej. Jeżeli coś je różni, to praktyka budowlana, skuteczność egzekwowania i nadzoru nad kompletnością systemów ociepleń i przestrzeganiem reżimów technologicznych podczas ich instalowania.

Literatura

[1] Brandschutzmasnahmen beiWarmedamm-Verbundsystemen (WDVS) – Dipl.. Phys. I. Kothoff, prezentacja podczas FeuerTRUTZ-Brandschutzkongress 2011, 16.03.2011 in Nurnberg.
[2] Ceska Technicka Norma: Pozarni bezpecnost staveb – Spolecna ustanoveni SCN 73 0810 (2009).
[3] ETICS&fire safety. Latest amendments inGerman regulation and overviewabout assessments inEurope –Ralf PaskerEAE(EuropeanAssociation forETICS) – prezentacjapodczas 3.Międzynarodowej Konferencji ETICS 2016, Ożarów,maj 2016 r.
[4] Hinweis WDVS mit EPS-Damstoff, DIBt (Deutches Institut fur Bautechnik) Ref II 1; Stand: 27 Mai 2015; polskie tłumaczenie „Wytycznych…” dostępne na www.stowarzyszenienizo.org.
[5] LeitfadenWDVS –Deutche Bau Zeitschrift, 2016 (str. 26-28),www.dbz.de/LeitfadenWDVS.
[6] New conditions for performing of ETICS reflecting the tighten requirements of thermal protection and fire safety in Slovakia – prof. Ing.Zuzana Sternowa, PhD. Prezentacja podczas 3.Międzynarodowej Konferencji ETICS – Ożarów, maj 2016 r.
[7] RozporządzenieMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2015 r. poz. 1422).
[8] SlovenskaTechnickaNorma – Poziarna bezpecnost stavieb. Spolocne ustanovenia STN 73 0802/Z2:2015.
[9] Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania – Instytut Techniki Budowlanej, seria Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 447/2009 (str. 55).

Otrzymano: 

Przeczytaj cały artykuł (PDF) >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 28-29 (spis treści >>)