logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Bartłomiej Sędłak Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
mgr inż. Artur Frączek Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
dr inż. Paweł Sulik Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.07.07

Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.Wartykule przedstawiono główne aspekty związane z dymoszczelnością tego typu drzwi. Omówiona zostałametoda badań oraz sposób klasyfikacji dymoszczelności. Zaprezentowane zostało porównanie prędkości przepływu powietrza przez szczeliny drzwi przeciwpożarowych poddanych badaniu dymoszczelności, w przypadku różnych rozwiązań progowych.

Słowa kluczowe: dymoszczelność, drzwi przeciwpożarowe, uszczelka opadająca, próg.

* * *

Impact of the used sill solution on the smoke control of fire doors

Fire doorsets have amajor role in the fulfillment of the rules of buildings fire safety.This paper discusses the main issues related to the smoke control of fire doors, such as testmethod and way of classification. Comparison of air leakage rate through the gaps in fire doors with different types of sill solution, during the smoke control test has been presented.

Keywords: smoke control, fire doors, drop sill, sill.

Literatura

[1] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2014. „Fire Resistance of timber doors – Part I: Test procedure and classification”. Annals ofWarsawUniversity of Life Sciences – SGGWForestery and Wood Technology No. 86: 125 – 128.
[2] IzydorczykDaniel,BartłomiejSędłak, Paweł Sulik. 2014. „Fire Resistance of timber doors – Part II: Technical solutions and test results”. Annals ofWarsaw University of Life Sciences – SGGW Forestery and Wood Technology No. 86: 129 – 132.
[3] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2014. „Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych”. Materiały Budowlane 507 (11): 62 – 64.
[4] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2015. „Thermal insulation of single leaf fire doors, test results comparison in standard temperature-time fire scenario for different types of doorsets”. Applications of Structural Fire Engineering, 15 – 16 October 2015, Dubrovnik, Croatia, 484 – 489.
[5] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2016. „Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych”. Izolacje 21 (1): 52 – 63.
[6] Izydorczyk Daniel, Paweł Sulik. 2015. „Odporność ogniowa drzwi stalowych”.Materiały Budowlane 515 (7): 31 – 34.DOI: 10.15199/33.2015.07.07.
[7] PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych.
[8] PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej – Część 1:Wymagania ogólne.
[9] PN-EN 1363-2: 2001 Badania odporności ogniowej – Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.
[10] PN-EN 15269-20 Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, łącznie z elementami okuć budowlanych Część 20: Dymoszczelność rozwieranych zestawów drzwiowych stalowych, drewnianych i profilowych przeszklonych w ramach metalowych.
[11] PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych – Część 3: Sprawdzenie dymoszczelności drzwi i żaluzji.
[12] Sędłak Bartłomiej. 2013. „Przeszklone drzwi dymoszczelne – badania oraz klasyfikacjawzakresie dymoszczelności”. Świat Szkła 18 (4): 35 – 38.
[13] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2015. „Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych”. Izolacje (9): 30 – 34.
[14] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2015. „Odporność ogniowa drzwi z dużymi przeszkleniami”. Świat Szkła 20 (3): 38 – 42.
[15] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2015. „Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych”. Świat Szkła 20 (2).
[16] Sulik Paweł,Bartłomiej Sędłak. 2015. „Wybrane zagadnienia związane z drzwiami przeciwpożarowymi”. Inżynier Budownictwa 133 (11): 90 – 97.
[17] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak, Daniel Izydorczyk. 2014. „Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli – badania i klasyfikacja”. Logistyka (6): 10104 – 10113.
[18] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak, Piotr Turkowski, WojciechWęgrzyński. 2014. Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych. [W:] A. Halicka. Budownictwo na obszarach zurbanizowanych. Nauka, praktyka, perspektywy, Politechnika Lubelska:105 – 120.
[19] Węgrzyński Wojciech, Grzegorz Krajewski. 2015. „Wentylacja pożarowa tuneli drogowych”. Materiały Budowlane 510 (2): 14 – 16. DOI: 10.15199/33.2015.02.03.

Otrzymano: 22.06.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 24-27 (spis treści >>)