logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Piotr O. Korycki PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.07.06

Płyty warstwowe to cenione przez architektów i inwestorów wyroby budowlane do wykonywania lekkiej obudowy obiektów. Składają się z racjonalnie dobranych i odpowiednio połączonych ze sobąmateriałów konstrukcyjnych i izolacyjno-konstrukcyjnych: warstw zewnętrznych (okładzin) o doskonałych właściwościach mechanicznych oraz warstwy środkowej (rdzenia) o pomijalnej sztywności giętnej, lecz o korzystnej izolacyjności termicznej.

Literatura

[1] PN-B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.
[2] PN-EN14509:2013-12E Samonośne izolacyjno- -konstrukcyjne płytywarstwowe z dwustronną okładzinąmetalową –Wyroby fabryczne – Specyfikacje.
[3] PN-EN13501-1:A1:2010 –Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1:Klasyfikacja na podstawiewynikówbadań reakcji na ogień.
[4] PN-ENV 1187/A1:2007 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
[5] PN-EN 13501-5-A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
[6] PN-EN 1364-1:2012 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych – Część 1: Ściany.
[7] PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej – Część 1:Wymagania ogólne.
[8] PN-EN 1365-2:2002 Badania odporności ogniowej elementów nośnych – Część 2: Stropy i dachy.
[9] PN-EN13501-2+A1:2010Klasyfikacja ogniowawyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych.
[10] PN-EN 15254-5:2010 – Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej. Ściany nienośne. Część 5: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych.
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.wsprawiewarunkówtechnicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Otrzymano: 24.06.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 21-22 (spis treści >>)