logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Piotr Turkowski Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.07.05

W artykule omówiono nowoczesne rozwiązania stosowane w konstrukcjach żelbetowych, takich jak trzpienie dylatacyjne, łączniki akustyczne i zbrojeniowe łączniki balkonowe. Przedstawiono aktualne wymagania przepisów przeciwpożarowych odnoszących się do tych elementów oraz sposoby ich spełnienia.

Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, warunki techniczne, odporność ogniowa, trzpienie dylatacyjne, łączniki balkonowe, łączniki akustyczne.

* * *

Modern solutions in concrete structures, in light of current fire safety regulations

The article presents information about modern solutions used in reinforced concrete structures, such as dowels, acoustic connectors and steel balcony connectors. Current Polish fire safety requirements are discussed together with means to fulfil them.

Keywords: reinforced concrete structures, fire safety regulations, structural dowels, balcony connectors, acoustic connectors.

Literatura

[1] ETAG 030-1:2013. Dowels for structural joints. Part 1: General.
[2] ETAG 026-3:2011. Fire Stopping and Fire Sealing Products. Part 3: Linear Joint and Gap Seals.
[3] PN-EN 1366-4+A1: 2011. Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych
[4] PN-EN 13501-2+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
[5] PN-EN 1365-6: 2006. Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Część 6: Schody.
[6] PN-EN 1991-1-2: 2006. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
[7] PN-EN1992-1-2: 2008.Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
[8] Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 11 maja 2016 r.
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
[10] Turkowski Piotr, Paweł Roszkowski. 2014. Odporność ogniowa żelbetowych balkonów wspornikowych z łącznikami zbrojeniowymi.Materiały Budowlane (7): 23 – 24.
[11] Woźniak Grzegorz, Piotr Turkowski. 2013. Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.

Otrzymano: 21.06.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 18-20 (spis treści >>)