logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Rafał Kisieliński Politechnika Warszawska,Wydział Inżynierii Lądowej
dr hab. inż. Robert Kowalski, prof. Politechnika Warszawska,Wydział Inżynierii Lądowej
prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.07.02

W ostatnich latach w Polsce dużo uwagi poświęca się problematyce bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. W praktyce projektanta konstrukcji coraz częściej zachodzi więc potrzeba spełnienia wymagania, aby w przypadku pożaru konstrukcja wystarczająco długo nie uległa zniszczeniu (zachowała swoją nośność). Jest to tzw. bierna ochrona przeciwpożarowa, niezbędna do zagwarantowania bezpieczeństwa ludzi (użytkowników i ratowników) oraz umożliwienia opanowania pożaru. Wprzypadku zwykłych

Literatura

[1] Abramowicz Marian,Rafał Kisieliński,Robert Kowalski. 2011. „Wpływ warunków pożarowych nawłaściwościmechaniczne stali zbrojeniowej”. Inżynieria i Budownictwo (12): 641 – 644.
[2] Anderberg Yngve. 1988. „Modelling Steel Behaviour”. Fire Safety Journal 13: 17 – 26. DOI 10.1016/0379-7112 (88) 90029-X.
[3] Bednarek Zoja. 1992. „Studium wpływu nieustalonych warunków termicznych na stosowane przy ocenie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji parametry wytrzymałościowe stali budowlanych”. Zeszyty Naukowe SGSP 10 (1).
[4] Ciołek Witold. 2015. „Stal budowlana w temperaturach pożarowych w świetle Eurokodów”. Inżynier Budownictwa (4): 89 – 93 (cz. I), (5): 104 – 109 (cz. II).
[5] Garbarz Bogdan. 2002. „Postęp w produkcji i stosowaniu stalowych wyrobów hutniczych do zbrojenia betonu i na cięgna sprężające”. Hutnik – Wiadomości Hutnicze (6): 236 – 245.
[6] Kisieliński Rafał. 2014. Wpływ warunków pożarowych na zbrojenie zginanych elementów żelbetowych. Rozprawa doktorska. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
[7] Kosiorek Mirosław. 1984. „Charakterystyki mechaniczne stali budowlanych w podwyższonych temperaturach”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej 50 (2): 32 – 41.
[8] Kowalski Robert. 2008. Obliczeniowa ocena nośności zginanych elementów żelbetowych w sytuacji pożaru. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
[9] Kowalski Robert. 2012.Wpływ zmniejszania sztywności elementów zginanych na bezpieczeństwo konstrukcji żelbetowych w sytuacji pożaru. Raport z realizacji projektu badawczego NCN (wcześniej MNiSzW), nr N N506 431236. Warszawa.
[10] PN-EN 1991-1-2: 2006. Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
[11] PN-EN 1992-1-2:2008. Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
[12] Słowański Lech, Jan Grabowski, Mirosław Kosiorek. 1971. „Wpływ temperatury na własności mechaniczne stali 34GS do zbrojenia betonu”. Inżynieria i Budownictwo (4): 157 – 160.
[13] Słowański Lech,Wojciech Zieliński. 1973. „Wpływ temperatury na podstawowe charakterystyki mechaniczne stali 18G2”. Inżynieria i Budownictwo (4): 178 – 180.

Otrzymano: 07.01.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 8-12 (spis treści >>)