logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Piotr Turkowski Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
mgr inż. Krzysztof Lenarcik Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.07.01

W artykule przedstawiono informacje o systemach zabezpieczeń ogniochronnych przeznaczonych do tradycyjnych konstrukcji stropowych – gęstożebrowych z pustakami wypełniającymi. Opisano metody ustalania grubości izolacji zarówno w przypadku elementów nośnych – belek stalowych lub żelbetowych, jak i płyt stropowych. Ponadto przedstawiono dane tabelaryczne do oceny stropów niezabezpieczonych ogniochronnie.

Słowa kluczowe: stropy, odporność ogniowa, konstrukcje tradycyjne, zabezpieczenia ogniochronne.

* * *

Methods of enhancing the fire resistance of ceiling structures

This paper presents information on fire protection systems for traditional – beamand hollow-tile floors. Methods for determining the required fire protection thickness, both on loadbearing elements such as steel and reinforced concrete beams, as well as on the filling plates are given. With regard to the unprotected floors, tabulated data for assessing their fire resistance have been given.

Keywords: floors, fire resistance, traditional structures, fire protection.

Literatura

[1] PN-EN 15037-1:2011. Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 1: Belki.
[2] PN-EN 15037-2+A1:2011. Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 2: Pustaki betonowe.
[3] PN-EN 15037-3+A1:2011. Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 3: Pustaki ceramiczne.
[4] PN-EN 15037-4+A1:2013-10. Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 4: Bloki styropianowe.
[5] PN-EN 1365-2:2002. Badania odporności ogniowej elementów nośnych – Część 2: Stropy i dachy.
[6] PN-EN 13501-2+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
[7] PN-EN 1363-1:2012. Badania odporności ogniowej – Część 1:Wymagania ogólne.
[8] PN-EN 1992-1-2:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
[9] PN-EN 1993-1-2:2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
[11] Turkowski Piotr, Paweł Sulik. 2015. Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
[12] Turkowski Piotr,Paweł Sulik.2015. „Odporność ogniowa stropów belkowo-pustakowych”. Materiały Budowlane 515 (7): 22 – 24.DOI: 10.15199/33.2015.07.05.
[13] Woźniak Grzegorz, Piotr Turkowski. 2013. Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2.Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.

Otrzymano: 22.05.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 07/2016, str. 2-3 (spis treści >>)