logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 02/2016

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
8 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

Hufgard (reklama) 

Zakład Oceny Technicznej (reklama)

 

TEMAT WYDANIA – Geoinżynieria w budownictwie

T. Piotrowski, M. MaślakowskiWymagania dotyczące betonu do specjalnych robót geotechnicznych zgodnie z PN-EN 206:2014 ... 2
cytuj : Piotrowski Tomasz, Maciej Maślakowski. 2016. „Wymagania dotyczące betonu do specjalnych robót geotechnicznych zgodnie z PN-EN 206:2014”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 2-4 DOI 10.15199/33.2016.02.01.

Piletest (reklama) 

Z. Szypcio, K. Dolżyk-SzypcioWzmacnianie słabego podłoża kolumnami GEC ... 6
cytuj : Szypcio Zenon, Katarzyna dolżyk-Szypcio. 2016. „Wzmacnianie słabego podłoża kolumnami GEC”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 6-7 DOI 10.15199/33.2016.02.02.
K. TraczyńskiSposób posadowienia obiektów przy brzegu Wisły w Warszawie ... 8
cytuj: Traczyński Krzysztof. 2016. „Sposób posadowienia obiektów przy brzegu Wisły w Warszawie”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 8-10 DOI 10.15199/33.2016.02.03.

swisspor (reklama) 

M. Maślakowski, T. Piotrowski, R. MieszkowskiInterpretacja wyników badań geofizycznych metodą GPR na podstawie pomiarów nasypów kolejowych ... 12
cytuj : Maślakowski Maciej,Tomasz Piotrowski,Radosław Mieszkowski. 2016. „Interpretacja wyników badań geofizycznych metodą GPR na podstawie pomiarów nasypów kolejowych”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 12-14 DOI 10.15199/33.2016.02.04.

JRS (reklama) 

B. KłosińskiSprawdzanie stateczności skarp – zmiana przepisów drogowych ... 16
cytuj : Kłosiński Bolesław. 2016. „Sprawdzanie stateczności skarp – zmiana przepisów drogowych”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 16-19 DOI 10.15199/33.2016.02.05.

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

W. Lechowska, K. CebratModelowanie strefy buforowej w domu jednorodzinnym ... 20
cytuj : Lechowska Weronika, Krzysztof Cebrat. 2016. „Modelowanie strefy buforowej w domu jednorodzinnym”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 20-23 DOI 10.15199/33.2016.02.06.
M. Wesołowska, P. SzczepaniakWpływ izolacyjnych deskowań traconych na właściwości energetyczne budynków ... 24
cytuj : Wesołowska Maria, Paula Szczepaniak. 2016. „Wpływ izolacyjnych deskowań traconych na właściwości energetyczne budynków”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 24-25 DOI 10.15199/33.2016.02.07.

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Ł. Drobiec, R. JasińskiWpływ rodzaju zbrojenia na rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie murów z betonu komórkowego ... 26
cytuj : Drobiec Łukasz,Radosław Jasiński. 2016. „Wpływ rodzaju zbrojenia na rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie murów z betonu komórkowego”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 26-29 DOI 10.15199/33.2016.02.08.

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. GłowaczWzrost wymagań dotyczących kompetencji kapitału ludzkiego w budownictwie w Polsce i UE ... 30
cytuj : Głowacz Małgorzata. 2016. „Wzrost wymagań dotyczących kompetencji kapitału ludzkiego w budownictwie w Polsce i UE”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 30-31 DOI 10.15199/33.2016.02.09.

PODSTAWY NAUKOWE BUDOWNICTWA

W. Babiński, A. StolarskiAnaliza doświadczalna wpływu przestrzennego zbrojenia na nośność i przemieszczenie belki żelbetowej ... 32
cytuj : Babiński Wojciech,Adam Stolarski. 2016. „Analiza doświadczalna wpływu przestrzennego zbrojenia na nośność i przemieszczenie belki żelbetowej”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 32-35 DOI 10.15199/33.2016.02.10.
H. Nowak, P. NoszczykWyznaczanie głębokości położenia defektu w przegrodzie budowlanej przy użyciu termografii aktywnej ... 36
cytuj : Nowak Henryk, Paweł Noszczyk. 2016. „Wyznaczanie głębokości położenia defektu w przegrodzie budowlanej przy użyciu termografii aktywnej”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 36-38 DOI 10.15199/33.2016.02.11.

PRAKTYKA BUDOWLANA

E. Kląskała, B. KsitAnaliza stosowania dachów zielonych ... 39
cytuj : Kląskała Elżbieta, Barbara Ksit. 2016. „Analiza stosowania dachów zielonych”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 39-40 DOI 10.15199/33.2016.02.12.
W. RoszakDrony przydatne w budownictwie ... 41

Optigruen (reklama) 

M. Kurpińska, A. MariakWłókna polimerowe jako alternatywa włókien stalowych stosowanych w betonie ... 42
cytuj : Kurpińska Marzena, Aleksandra Mariak. 2016. „Włókna polimerowe jako alternatywa włókien stalowych stosowanych w betonie”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 42-44 DOI 10.15199/33.2016.02.13.
J. Zamorowski, G. Gremza Problemy dotyczące eksploatacji konstrukcji wsporczych suwnic pomostowych ... 45
cytuj : Zambrowski Jan, Grzegorz Gremza. 2016. „Problemy dotyczące eksploatacji konstrukcji wsporczych suwnic pomostowych”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 45-46 DOI 10.15199/33.2016.02.14.
A. Rawska-Skotniczny, I. Tylek, M. NalepkaNiezawodność stalowych statycznych systemów składowania ... 47
cytuj : Rawska-Skotniczny Anna,Izabela Tylek,Marek Nalepka. 2016. „Niezawodność stalowych statycznych systemów składowania”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 47-48 DOI 10.15199/33.2016.02.15.

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Propozycje gruntowych zmian w polskim drogownictwie ... 49

Stalprodukt (reklama)

M.Wałęga, M. Sobczyk, Z. Szuchnicki, M. Miśkiewicz, J. Chróścielewski Łuk Białostocki ... 50
cytuj : Wałęga Mirosław,Mariusz Sobczyk,Zbigniew Szuchnicki,Mikołaj Miśkiewicz,Jacek Chróścielewski. 2016. „Łuk Białostocki”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 50-52 DOI 10.15199/33.2016.02.16.

BIM W BUDOWNICTWIE

T. Howiacki, B. Legut Konstrukcje żelbetowe: od deski kreślarskiej do praktycznego wykorzystania technologii BIM ... 53
cytuj: Howiacki Tomasz, Błażej Legut. 2016. „Konstrukcje żelbetowe: od deski kreślarskiej do praktycznego wykorzystania technologii BIM”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 53-55 DOI 10.15199/33.2016.02.17.

RYNEK BUDOWLANY

Powstał Polski Klaster Eksporterów Budownictwa ... 55

A. SochackiOżywienie na europejskim rynku budowlanym przed oczekiwanym powrotem na ścieżkę wzrostu ... 56
cytuj : Sochacki Adam. 2016. „Ożywienie na europejskim rynku budowlanym przed oczekiwanym powrotem na ścieżkę wzrostu”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 56 DOI 10.15199/33.2016.02.18.
K. WiśniewskaJubileuszowa uroczystość firmy FAKRO ... 57
M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w 2015 roku ... 58
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2016. „Produkcja materiałów budowlanych w 2015 roku”. Materiały Budowlane 522 (2): str.58-60 DOI 10.15199/33.2016.02.19.

JRS (reklama)

Zmiana cen materiałów budowlanych w grudniu 2015 roku ... 61
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2015 roku ... 62
cytuj : Kobylarz Janusz. 2016. „Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2015 roku”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 62-64 DOI 10.15199/33.2016.02.20.
Kto w XXI wieku kreuje rynek materiałów budowlanych? ... 65
M. KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w 2015 roku ... 66
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2016. „Efekty budownictwa mieszkaniowego w 2015 roku”. Materiały Budowlane 522 (2): str. 66-69 DOI 10.15199/33.2016.02.21.
M. SochackiGłęboki regres zamówień publicznych na roboty budowlane w 2015 roku ... 69
cytuj : Sochacki Mariusz. 2016. „Głęboki regres zamówień publicznych na roboty budowlane w 2015 roku”. Materiały Budowlane 522 (2): str.69-71 DOI 10.15199/33.2016.02.22.

NFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 72

KONFERENCJE


Konferencja ChemBud 2016 – Chemia w budownictwie ... 73

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 74

Prenumerata dla szkół średnich ... 76

Pekabex (reklama)
icopal (reklama)