logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Miesięcznik „Materiały Budowlane” od lat wspierający i promujący na swoich łamach najnowocześniejsze rozwiązania przydatne w pracy inżyniera budownictwa rozpoczął w majowym numerze cykl publikacji pod nazwą „Eurokody w praktyce”. Będzie je łatwo znaleźć w czasopiśmie, gdyż są drukowane na niebieskich stronach.  Oprócz omówienia Eurokodów położymy przede wszystkim nacisk na praktyczny aspekt ich zastosowania. Tematyka związana z Eurokodami jest obszerna i skomplikowana, dlatego będziemy się starali prezentować ją w sposób zrozumiały i jak najbardziej praktyczny, gdyż głównym celem cyklu jest danie inżynierom budownictwa przyjaznego narzędzia, możliwego do wykorzystania w codziennej pracy zawodowej.
 

Zastąpienie polskich norm normami europejskimi zobowiązuje nas do stosowania w procesie projektowaniu konstrukcji budowlanych ujednoliconych standardów w formie tzw. Eurokodów, które oznaczają nową, bardziej spójną i ujednoliconą filozofię m.in. w projektowaniu. Są więc niezawodnym narzędziem w pracy każdego inżyniera budownictwa, gdyż korzystając z doświadczeń zdobytych przez dziesięciolecia w poszczególnych krajach członkowskich, oferują metody projektowania i wykonywania konstrukcji, precyzyjniej eliminujące błędy i zapewniające bezpieczeństwo budowli na oczekiwanym poziomie. Warto też podkreślić, że zharmonizowane reguły i zasady w postaci Eurokodów ułatwiają współpracę między polskimi a zagranicznymi biurami projektowymi oraz zwiększają możliwość wymiany usług projektowych i inżynierskich na jednolitym, europejskim rynku. Znajomość zagadnień związanych z Eurokodami jest obecnie niezbędnym warunkiem w wykonywaniu zawodu współczesnego, nowoczesnego inżyniera budownictwa.


Struktura Eurokodów obejmuje kilka grup tematycznych, w których zawarte są poszczególne zestawy norm związanych z daną tematyką. Część Eurokodów ma charakter ogólny (EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji, EN 1991 Oddziaływanie na konstrukcje), co oznacza, że znajdziemy do nich odwołania w innych Eurokodach, a część dotyczy tematyki szczegółowej, związanej np. z rodzajem konstrukcji (EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu, EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych, EN 1994 Projektowanie konstrukcji zespolonych, stalowo-betonowych, EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych, EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych, EN 1997 Projektowanie geotechniczne, EN 1998 Projektowanie sejsmiczne, EN 1999 Projektowanie konstrukcji aluminiowych).