logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

12. maja 2011 r., w Pobiedziskach k. Poznania otwarto trzecią fabrykę firmy Baumit . Rocznie  ten bardzo nowoczesny zakład będzie produkował  250 tys. ton suchych mieszanek tynkarskich, gipsów, farb, zapraw murarskich i klejących.

Decydujące znaczenie dla wyboru lokalizacji dla nowej fabryki miały  względy logistyczne. Gmina Pobiedziska usytuowana jest w bliskiej odległości od stolicy województwa - Poznania - oraz zaledwie 25 km od planowej trasy ekspresowej S5 i linii kolejowej łączącej Mysłowice z Gdynią - ważnego szlaku komunikacyjnego, prawdziwego pomostu pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią.
Duże znaczenie dla finalizacji przedsięwzięcia miało gospodarcze zaangażowanie Rady Gminy Pobiedziska, która w 2008 r. uchwaliła ulgi podatkowe w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości. Zdecydowaliśmy się na Pobiedziska m.in. ze względu na atrakcyjne warunki inwestycyjne – mówi Ryszard Szymański Prezes firmy Baumit.
Całkowity koszt budowy fabryki Baumit w Pobiedziskach wyniósł 16 mln euro. Częściowo był on finansowany ze środków unijnych w ramach działań 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki.Przecięcie wstęgi

 Fot. Przecięcie wstęgi symbolicznie uruchomiono nową fabryki Baumit 

Projekt budowlany nowej fabryki firmy Baumit został zakończony w marcu 2009 r. Dwa miesiące później, w maju 2009 roku otrzymano pozwolenie na budowę. Spośród 11 firm budowlanych w drodze przetargu wyłoniono generalnego wykonawcę - firmę Budimex. Realizację inwestycji rozpoczęto w lipcu 2009 roku.
Jako pierwsze wybudowane zostały: hala produkcji mieszanek suchych, oraz magazyny. Obecnie fabryka składa się z trzech budynków – hali produkcji suchej z wieżą technologiczną, hali produkcji mokrej, oraz pomieszczenia biurowego. Istotnym elementem obiektu jest 57-metrowa wieża technologiczna, w którą wbudowano silosy i urządzenia technologiczne. Niestandardowa wysokość konstrukcji przyczynia się do zmniejszenia energochłonności procesu produkcji. Skutkuje to lepszym wykorzystaniem zasobów i środków technicznych nowego zakładu Baumit, przy jednoczesnym ograniczeniu awaryjności maszyn i urządzeń technologicznych.  
Fabryka w Pobiedziskach została wyposażona w szereg urządzeń pozwalających zmniejszyć energochłonność procesu produkcyjnego.
Zmniejszenie ilości odpadów i materiałochłonności produktów z zakładu w Pobiedziskach możliwe jest także dzięki centralom filtrującym, które segregują poszczególne rodzaje pyłów, powstających podczas produkcji.
Planuje się zwiększenie sprzedaży luzem produktów (35 % produkcji luzem) to oszczędność ok 2 mln worków, 55 ton folii oraz 50 tys. palet. Firma stosuje system palet zwrotnych redukując o około 25% całkowitą liczbę palet wprowadzonych do obrotu.
Wprowadzone w nowym zakładzie firmy Baumit ulepszenia umożliwiają produkowanie innowacyjnych ekoproduktów, na które nie pozwalała dotychczas żadna ze stosowanych w Polsce technologii.
Jedną z zaawansowanych technologicznie metod, zastosowanych w fabryce w Pobiedziskach, jest użycie do produkcji mieszanek suchych najnowszej generacji fotooptycznego przyrządu Haver&Boecker. Umożliwia on szczegółową analizę składu ziarnowego piasku uwzględniając jego wielkość i kształt. Urządzenie to zwiększa dokładność produkcji i pozwala uzyskać produkty o różnorodnym stopniu uziarnienia (patent DE4119240, EP0518188,US5309215).
Dzięki specjalnie opracowanej przez Baumit metodzie dozowania perlitu, możliwe jest elektroniczne sterowanie wielkością strumienia wsadu w taki sposób, by uzyskać pożądaną objętość perlitu. Do produkcji wprowadzono także sondy do automatycznego pomiaru wilgotności piasku, które pozwalają precyzyjnie sterować jego suszeniem (patent EP1717576), bez ryzyka niedokładności pomiaru, jak w przypadku regulacji wyłącznie w oparciu o temperaturę powietrza wydechowego suszarni.
Kolejnym opatentowanym projektem firmy Baumit, realizowanym w zakładzie w Pobiedziskach jest wdrożenie spiralnego wymiennika ciepła, który wykorzystuje ciepłe powietrze wydechowe z suszarni do ogrzewania hali i podgrzewania wody. Wart podkreślenia jest fakt, że zastosowanie central filtrujących z dwu strumieniowymi dyszami czyszczącymi umożliwi do roku 2015 ponowne użycie 4.463,5 ton pyłów powstających podczas produkcji. Ciekawym rozwiązaniem technicznym jest także wykorzystanie specjalnych magnesów, wyłapujących z piasku zanieczyszczenia metaliczne, co skutecznie obniża awaryjność linii i podnosi jakość produktów.
Zmianą o charakterze organizacyjnym jest wdrożenie zautomatyzowanych systemów transportu oraz pulpitów dotykowych, sterujących pracą urządzeń dozowania z dowolnego miejsca hali, bez udziału komunikacji radiowej. Pozwala to otrzymać znacząco ulepszone produkty w krótszym czasie i jednocześnie ogranicza energochłonność produkcji.

Fabryka firmy Baumit w Pobiedziskach będzie specjalizować się w produkcji tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, zewnętrznych i wewnętrznych, zapraw murarskich oraz klejących. Jak mówi Andrzej Prymas, kierownik fabryki Baumit w Pobiedziskach: To kolejna w Polsce fabryka Baumit, działająca zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami. W ciągu roku nowy zakład wyprodukuje ponad 250 tys. ton materiałów budowlanych. W połączeniu z wolumenem produkcji pozostałych fabryk Baumit, jest to ilość, która będzie miała znaczny wpływ na pozycję firmy Baumit w na rynku chemii budowlanej..
Na początek zakład stworzył miejsca pracy dla ok. 50 osób. Zgodnie z zapewnieniem dyrekcji zakładu, poziom zatrudnienia nowych pracowników będzie jednak rósł w miarę dalszego jego rozwoju.

Baumit Pobiedziska

Fot.  Nowy zakład firmy Baumit w Pobiedziskach