logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W marcu  2011 r. Instytut Badania Opinii Społecznej OBOP przeprowadził na zlecenie firmy Monier badania dotyczące wiedzy i opinii Polaków nt. proekologicznych materiałów budowlanych. Jak pokazały wyniki ponad połowa respondentów stosuje w domu proekologiczne rozwiązania m.in. energooszczędne oświetlenie lub ekologiczne systemy ogrzewania wody.

Badania ujawniły także, że 62% Polaków uważa, że produkcja materiałów budowlanych ma duży wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Najwięcej, bo aż 71% tej grupy, stanowią osoby w wieku od 18. do 29. roku życia. Co istotne ekologiczność materiałów budowlanych byłaby dla 85% badanych bardzo ważnym lub ważnym kryterium przy ich zakupie, ale  wg ankietowanych proekologiczne materiały są droższe od pozostałych. Uważało tak  trzy czwarte badanych.

Osoby chcące zweryfikować swą wiedzę dotyczacą proekologicznych pokryć dachowych mogą uczynić to na www.monier.pl . Tam w specjalnej zakładce znalazły się wyniki przeprowadzonego przez Oko-Institut z Fryburga kompleksowego Ekobilansu  badającego wpływ podukcji dachówek na środowisko naturalne.