logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 06/2015

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

PSB Polskie Składy Budowlane (reklama)

TEMAT WYDANIA – Dachy

 

A.Biegus, D.Czepiżak – Projektowanie kratownic dachów bezpłatwiowych z zastosowaniem blacht trapezowych … 3, DOI: 10.15199/33.2015.06.01
K.Żółtowski, T.Romaszkiewicz, M.Drawc – Analiza statyczna i wytrzymałościowa konstrukcji wiszącej zadaszenia Stadionu Śląskiego … 8, DOI: 10.15199/33.2015.06.02
K.Patoka Technika układania pokryć z blach profilowanych … 13, DOI: 10.15199/33.2015.06.03

Blachy Pruszyński (reklama) ... 15

Jak uzyskać szczelność powietrzną dachu … 16

FAKRO Okna do dachów płaskich (reklama) ... 17

Nowości w ofercie Seleny … 18
B.Francke – Zmiana właściwości dachówek ceramicznych i cementowych podczas eksploatacji pokryć dachowych … 20, DOI: 10.15199/33.2015.06.04
K.Kuczyński, M.Jakimowicz – Szklane przekrycia dachowe w świetle wymagań … 22, DOI: 10.15199/33.2015.06.05
Eksperci Stowarzyszenia DAFA o dachach zielonych … 24

Valux (reklama) ... 27

Kompleksowe rozwiązania dla dachów zielonych Bauder … 28
P.Wolański Dachy zielone i ich wpływ na jakość życia mieszkańców miast … 29, DOI: 10.15199/33.2015.06.06
A.Borowy, B.Wróblewski Kryterium nośności ogniowej w badaniach odporności ogniowej wybranych dachów … 31, DOI: 10.15199/33.2015.06.07
K.Patoka Dachy i rzeczoznawstwo … 33, DOI: 10.15199/33.2015.06.08

Beton w konstrukcjach budowlanych

H.Migacz, S.Wójcik, M.LipniakStrunobetonowe i żelbetowe prefabrykaty dla elektroenergetyki produkowane w Strunobet-Migacz Sp. z o.o. ... 35 , DOI: 10.15199/33.2015.06.09
J.Kubiak, A.Łodo, J.MichałekProdukcja wirowanych żerdzi elektroenergetycznych w formach nie otwieranych podłużnie ... 38 , DOI: 10.15199/33.2015.06.10
J.Kubiak, A.Łodo, J.MichałekSłupy sprężone w liniach wysokiego napięcia ... 40 , DOI: 10.15199/33.2015.06.11
A.Łodo, J.Michałek, S.WójcikŻelbetowe i strunobetonowe słupy trakcji kolejowej ... 42 , DOI: 10.15199/33.2015.06.12
J.Kubiak, A.Łodo, J.MichałekStrunobetonowe słupy oświetleniowe na terenach górniczych ... 44 , DOI: 10.15199/33.2015.06.13
M.Y.Minch, Z.SamokarKryteria kwalifikacji uszkodzeń w budynkach jednorodzinnych spowodowanych wstrząsami górniczymi ... 46 , DOI: 10.15199/33.2015.06.14
Z.Zembaty, S.Kokot, P.Bobra, J.KuśProjektowanie budowli wg Eurokodu 8 na terenach górniczych LGOM ... 48 , DOI: 10.15199/33.2015.06.15
J.Kuś, P.Bobra, Z.ZembatyPorównawcze obliczenia wpływu wstrząsów górniczych na przykładową halę stalową i żelbetową ... 50 , DOI: 10.15199/33.2015.06.16
M.Y.MinchWzmocnienie budynków wysokich uszkodzonych w wyniku wstrząsu górniczego o dużej energii ... 52 , DOI: 10.15199/33.2015.06.17
M.Kadela, L.Fedorowicz, J.FedorowiczWpływ eksploatacji górniczej na budynki wykonane w technologii tradycyjnej ... 54 , DOI: 10.15199/33.2015.06.18
P.Bońkowski, M.Y.MinchWpływ nieregularności bryły budynku na siły wewnętrzne wywołane wstrząsami górniczymi ... 56 , DOI: 10.15199/33.2015.06.19
A.Kmita,D.StyśProblemy eksploatacyjne pod torzy suwnicowych na terenach szkód górniczych ... 58 , DOI: 10.15199/33.2015.06.20
J.PędziwiatrWymiarowanie mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych bez strefy rozciąganej – zbrojenie niesymetryczne ... 60 , DOI: 10.15199/33.2015.06.21
J.Pędziwiatr Wymiarowanie mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych bez strefy rozciąganej –zbrojenie symetryczne ... 62 , DOI: 10.15199/33.2015.06.22
J.Michałek Wyznaczanie modułu sprężystości betonu przy ściskaniu ... 64 , DOI: 10.15199/33.2015.06.23
D.Urbańska, T.Trapko, T.KowalikNośność na ścinanie belek żelbetowych wzmocnionych materiałami PBO-FRCM ... 66 , DOI: 10.15199/33.2015.06.24
Cz.Bywalski, M.Drzazga, M.KamińskiZbrojenie GFRP w zginanych elementach betonowych ... 68 , DOI: 10.15199/33.2015.06.25
M.Kamiński, Cz.Bywalski, M.KaźmierowskiBadania wytrzymałości na ściskanie betonów wysokowartościowych z dodatkiem włókien stalowych ... 70 , DOI: 10.15199/33.2015.06.26
E.Kusa, M.KamińskiUgięcia belek żelbetowych wzmacnianych taśmami CFRP ... 72 , DOI: 10.15199/33.2015.06.27
B.Naziri, M.Maj, A.UbyszOdkształcenia sprężyste i trwałe w żelbetowej belce wspornikowej z betonu o wysokiej wytrzymałości ... 74 , DOI: 10.15199/33.2015.06.28
P.Bagrij, D.StyśModelowanie naroży ram żelbetowych w metodzie S-T ... 76 , DOI: 10.15199/33.2015.06.29
A.Kmita, W.PawlakKonstrukcja wieży widokowej po 100 latach eksploatacji ... 78 , DOI: 10.15199/33.2015.06.30
M.Musiał, J.GrzelakElementarne błędy betonowania konstrukcji w warunkach zimowych ... 80 , DOI: 10.15199/33.2015.06.31
A.Łodo, M.ChodórPokrycie dachu z folii PVC zniszczone przez grad ... 82 , DOI: 10.15199/33.2015.06.32
M.Y.MinchMonitoring wytężonych elementów konstrukcji budynku Afrykarium ... 84, DOI: 10.15199/33.2015.06.33
M.Musiał, W.Pawlak, T.TrapkoStan techniczny stalowej hali przemysłowej a aspiracje jej użytkowników ... 86 , DOI: 10.15199/33.2015.06.34
M.Y.MinchProblemy konstrukcyjne kształtowania wspornika żelbetowego o dużym wysięgu poziomym ... 88 , DOI: 10.15199/33.2015.06.35
M.Maj, A.UbyszWzmacnianie zarysowanych kominów żelbetowych użytkowanych w agresywnym środowisku chemicznym ... 90, DOI: 10.15199/33.2015.06.36

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Ł. Drobiec, R. Jasiński – Wpływ rodzaju zaprawy na ryso odporność i wytrzymałość na ścinanie murów z betonu komórkowego … 92, DOI: 10.15199/33.2015.06.37

JRS Idee prosto z natury (reklama) ... 97

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

D.Machowska Analiza wpływu łączników balkonowych z izolacją na mostki cieplne w budynkach energooszczędnych … 98, DOI: 10.15199/33.2015.06.38

Okna Drutex Wybór Mistrzów (reklama) ... 101

MŁODZI NAUKOWCY DLA GOSPODARKI

M.Janus  Fotoaktywne materiały budowlane … 102, DOI: 10.15199/33.2015.06.39

DROGI, MOSTY

K.R.Czech, Cz.Miedziałowski, T.Chyży Wpływ poprawy stanu drogi na redukcję drgań w zabytkowym kompleksie budynków … 105, DOI: 10.15199/33.2015.06.40

Jubileuszowy rok 2015 Naczelnej Organizacji Technicznej, VIATOP (reklama) ... 107 

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

P.L.Narloch, P.Woyciechowski, Ł.Bieliński, R.Kostro, A.KruszyńskiWytrzymałość na ściskanie ziemi ubijanej nie stabilizowanej do wznoszenia ścian monolitycznych … 108, DOI: 10.15199/33.2015.06.41

INNOWACJE W PROCESIE INWESTYCYJNY

J.Bohatkiewicz, K.JamrozikBIM w architekturze i infrastrukturze: podobieństwa i różnice … 111, DOI: 10.15199/33.2015.06.42

KONFERENCJE

M.RobakiewiczForum Termomodernizacja 2015 … 113

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje ... 114

RYNEK BUDOWLANY

J.Kobylarz Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie czterech miesięcy 2015 roku … 115, DOI: 10.15199/33.2015.06.43
Ceny materiałów budowlanych w kwietniu 2015 roku… 116, DOI: 10.15199/33.2015.06.44

Prenumerata dla uczelni wyższych … 118
Prenumerata dla szkół średnich … 120

BETOMAX (reklama)
SOLBET - Budujemy świadomie (reklama)