logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

17 lutego rozpocznie się XVIII edycja Targów Budownictwa INTERBUD w Łodzi.

Dla  indywidualnych inwestorów, stojących przed wyzwaniem budowy domu oraz remontujących swoje mieszkania Targi Interbud są nieocenionym źródłem pomysłów, fachowych informacji, a także gotowych rozwiązań.  Dla przedsiębiorców budowlanych Targi INTERBUD to okazja do nawiązania kontaktów handlowych, zaobserwowania tendencji w sprzedaży materiałów budowlanych oraz udziału w spotkaniach branżowych i konferencjach, które towarzyszą targom. Targi odbywają się pod Honorowym Patronatem: Ministra Infrastruktury, Wojewody Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi oraz Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa. W zgodzie z naturą

Budownictwo zrównoważone oraz naturalne źródła pozyskiwania energii to zagadnienia, które w tym roku szczególnie silnie zaakcentowane są zarówno w ofercie wystawców, jak i w poszczególnych programach konferencji i wydarzeń towarzyszących targom. Rosnąca świadomość społeczna w zakresie ekologii sprawia, że bycie „EKO” w budownictwie staje się coraz bardziej modne, natomiast ilość i różnorodność inicjatyw wspierających podejmowanych przez władze na poziomie europejskim i krajowym zapewnia, że bycie „EKO” w budownictwie będzie również opłacalne. O możliwościach udziału firm wykonawczych w programie zrównoważonego budownictwa rozmawiać będą uczestnicy Forum Wykonawców w piątek tj. 18 lutego.

Alternatywne formy pozyskiwania energii znalazły się również w programie spotkania specjalistów w dziedzinie budownictwa wiejskiego. VII Forum Budownictwa Wiejskiego koncentruje się w tym roku na domu rolnika, który obok funkcji mieszkalnej spełnia również rolę biura i przedsiębiorstwa. Organizacja przestrzeni domowej łączącej obie funkcje jest ważna z uwagi na komfort mieszkańców, rozważenie metod pozyskiwania energii do gospodarstw wiejskich jest jedną z istotniejszych decyzji inwestorskich m.in.: ze względu na późniejsze koszty eksploatacji.
Forum Budownictwa Wiejskiego, którego współorganizatorami są Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, odbędzie się w sobotę 19 lutego

W sobotę i niedzielę na powierzchni prezentacyjnej w pawilonie 3 – hala Expo odbędzie się panel Przyjazne Techniki Grzewcze. Formuła prezentacji otwartych dla szerokiej widowni to dla budujących okazja na zapoznanie się z tym co warto wiedzieć o dostępnych formach ogrzewania i porównania ich zastosowania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.


Propozycja przyszłości - prototyp budynku autonomicznego Solar – Habitat.

Może właśnie tak będą wyglądać i funkcjonować będą budynki mieszkalne w najbliższej przyszłości?

Futurystyczna wizja - budynek autonomiczny, w kształcie kopuły, który sam: reguluje klimat, gromadzi i oczyszcza wodę, przetwarza ścieki i odpady oraz produkuje żywność i energię.

Prototyp pierwszego w Polsce, eksperymentalnego Solarnego Habitatu stanie na targach Interbud. W tym niezwykłym miejscu odbędzie się cykl prezentacji dla zainteresowanych budownictwem naturalnym oraz permakulturą, czyli ideą projektowania ekologicznych osiedli.

Ta propozycja skierowana jest do ludzi, którzy chcą żyć w zgodzie z otaczającym środowiskiem, racjonalnie korzystać z dostępnych zasobów oraz wprowadzać w życie rozwiązania umożliwiające także innym ludziom życie w zgodzie z naturą.

Solar-Habitat to projekt realizowany przez Grupę Cohabitat z Łodzi. Partnerem w stworzeniu tego budynku jest organizator Targów – Interservis Sp. z o.o.

SolarHAB – stoisko nr 72 w pawilonie 2.

    
Zagadnienia dla przedsiębiorców budowlanych

Daj szansę swojej firmie– finansowanie przedsiębiorstw z funduszy unijnych w regionie łódzkim w 2011 r.
Wiadomości te przedsiębiorcy będą mogli uzyskać z pierwszej ręki. Prezentację, która odbędzie się w piątek – 18 lutego,  poprowadzą bowiem przedstawiciele Departamentu ds Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Będą oni również do dyspozycji przedsiębiorców w stoisku nr. 19 w pawilonie 2.

Bezpieczeństwo pracy w firmach budowlanych
Organizacja pracy na wysokości oraz prowadzenie prac przy wykopach to obszary, na których najczęściej dochodzi do wypadków śmiertelnych. Dlatego z punktu widzenia praktyki zawodowej istotnym dla firm budowlanych będzie uczestnictwo w Forum Bezpieczeństwa Pracy i skorzystanie z możliwości uzyskania niezbędnych wiadomości, m.in.: od przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Forum odbędzie się w piątek, 18 lutegoXIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Uczestniczą w niej przedstawiciele Towarzystw Budownictwa Społecznego z całego kraju. Tegoroczna tematyka koncentrować się będzie wokół zagadnień inwestycji finansowych i remontowania istniejących zasobów mieszkaniowych. Konferencja trwa od 17 do 18 lutego.


Pełen program Targów INTERBUD oraz informacje o nowościach są dostępne na stronie www.interservis.pl


Targi odbywają przy ul. Stefanowskiego i Skorupki,

17, 18, 18.02  (czwartek/piątek/sobota)        10.00-17.00
20.02 (niedziela)                                          10.00-15.00