logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Energia i innowacje  oraz nowa Europejska Strategia Energetyczna na lata 2011-2020 to główne tematy  Szczytu Energetycznego państw członkowskich Unii Europejskiej, który odbył się 4 lutego br. w Brukseli.  Decyzje, które tam  zapadły będą warunkować dalsze działania dotyczące efektywności energetycznej. Ma to też  duże znaczenie dla Polski, bo jak na konferencji prasowej 02.02.2011 podkreśliła Agnieszka Tomaszewska z Fundacji na Rzecz Ekorozwoju,  od 1 lipca br  nasz kraj obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej  i przed naszą prezydencją albo w jej trakcie - to jeszcze nie przesądzone - zapadną decyzje co do przyszłości funduszy spójności. Jest duża szansa, że będą one mogły być przeznaczane na projekty i inwestycje z zakresu efektywności energetycznej . Z punktu widzenia Polski ważne jest, by te fundusze  do nas trafiały.

Energochłonność polskiej gospodarki jest prawie 2,5 razy większa niż średnia w krajach "starej piętnastki" i mamy dużo do nadrobienia.  Jednak jak powiedziała  w swym wystąpieniu Agnieszka Tomaszewska dla polskich parlamentarzystów  efektywność energetyczna nie jest priorytetem. Projekt rządowej ustawy o efektywności energetycznej, nad którą aktualnie pracuje Komisja Gospodarki Sejmu Rzeczpospolitej Polskie zawiera braki.

 

Jednym z  problemów jest brak zapisu o nałożeniu na jednostki sektora publicznego obowiązku zmniejszania zużycia energii.  Uczestniczący w konferencji prasowej  Wojciech Stępniewski z WWF Polska.,  także podkreślił, że kluczową rzeczą jest brak dwóch zasadniczych elementów. Po pierwsze, brakuje odniesienia do ważnej roli sektora administracji publicznej. Tutaj widać wyraźny rozdźwięk pomiędzy projektem a dyrektywą mówiącą jasno o jej wzorcowej funkcji, której u nas nie ma wyrażonej w sposób explicite. Po drugie, rola firm energetycznych, nazywanych  esco, również mocno w dyrektywie podkreślona, natomiast w  nie  jest uwzględniona  w ustawie. Elżbieta Streker-Dembińska, wiceprzewodnicząca  sejmowej podkomisji ds.  Energetyki:  z uwagą wysłuchała  krytycznych uwag  i podkreśliła, że prace nad ustawą  nadal trwają , Ustalenia m. in. wymagają zapisy  dotyczące  koniecznych audytów w obiektach użyteczności publicznej.